Jubileusz 115-lecia Banku

W dniu 26 września 2017 roku w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja „Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność” zorganizowana dla uczczenia obchodów 115 – lecia Banku Spółdzielczego w Kielcach i 65-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Kielcach. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Związek Banków Polskich i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Otwierając część jubileuszową uroczystości  pan dr inż. Krzysztof Orkisz  - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach przedstawił znamienitych gości:
- panią Krystynę Majerczyk – Żabówkę – Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
- pan Jerzego Bańkę – Wiceprezesa Związku Banków Polskich,
- pana Zdzisława Kupczyka – Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
- pana profesora doktora habilitowanego Bogdana Ślusarza – Wiceprezesa Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
- pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
- pana Andrzeja Bętkowskiego – Wicewojewodę Świętokrzyskiego,
- pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce,
- panią profesor doktor habilitowaną Barbarę Zbroińską – Prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych z kraju i z Województwa Świętokrzyskiego,
- przedstawicieli środowiska naukowego z jedenastu ośrodków akademickich i 16 uczelni z całego kraju.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali regionalny charakter działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach, jego rolę związków z samorządami, ze środowiskiem lokalnym oraz przedsiębiorcami, a także wskazywali na duże znaczenie współpracy Banku ze środowiskiem naukowym.
Prowadzący konferencję prof. dr hab. Andrzej Pawlik podkreślił, że konferencja jest podsumowaniem wieloletniej współpracy Banku Spółdzielczego w Kielcach i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na rzecz rozwoju Regionu Świętokrzyskiego zarówno na polu biznesowym jak i naukowym.
Podczas uroczystości wręczone zostały złote i srebrne odznaki Krajowego Związku Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka oraz złote i srebrne odznaki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Konferencja naukowa została podzielona na dwie części.
W części pierwszej zatytułowanej „ Kreatywna rola bankowej spółdzielczości” zebrani wysłuchali następujących referatów naukowych:
- „Stabilny i zrównoważony system finansowy z perspektywy zrównoważonego rozwoju” - profesora doktora habilitowanego Stanisława Flejterskiego,
- „Wewnętrzne uwarunkowania działalności pro-społecznej banków spółdzielczych w Polsce” - profesora doktora habilitowanego Sławomira Juszczyka,
- „Determinanty zmian strategii i modeli biznesowych banków spółdzielczych” - doktora Zbigniewa Wierzbickiego,
- "Efektywność banków spółdzielczych w Polsce na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej” profesora UJK, doktora habilitowanego Piotra Misztala.

Druga część pod tytułem „Myśl ekonomiczna -Edward Taylor - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” poświęcona została twórcy dyscypliny naukowej jaką jest bankowość spółdzielcza. Podczas tej części uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania następujących referatów naukowych:
- „Przedsiębiorczość - podstawą spółdzielczości, bankowości i samorządności” - profesor doktor habilitowanej Józefy Famielec,
- „Edward Taylor – ekonomista i człowiek nauki” profesora UEK doktora habilitowanego Alojzego Czecha,
- „Profesor Edward Taylor (1884-1964) – Kielczanin i ekonomista” doktora Jana Główki i profesora  doktora habilitowanego Jerzego Szczepańskiego,
- „Edward Taylor kilka żywotów polskiego szkota” - profesora doktora habilitowanego Tadeusza Oleksyna,
- „Organizacja jako sieć transakcji interpersonalnych: wkład psychologii organizacji do nauk o zarządzaniu w okresie postmodernizmu” - profesora doktora habilitowanego Jana Terelaka.

Podsumowania konferencji dokonał profesor doktor habilitowany Jan Szambelańczyk podkreślając, że bankowość spółdzielcza jest w dobrej kondycji finansowej, jest właściwie zarządzana i bezpieczna. Zwrócił uwagę, że przed sektorem bankowości spółdzielczej stoi wiele wyzwań, którym łatwiej będzie sprostać poprzez integrację i koncentrację niektórych obszarów działalności bankowej.

 
  
  
  

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6632
1 CHF3.6822
1 GBP4.6030
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej