Święto Spółdzielczości Bankowej 2016

Tegoroczne Święto Spółdzielczości Bankowej zostało zainaugurowane na uroczystym posiedzeniu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w dniu 21 czerwca 2016r. w Warszawie.

W dniu 24 czerwca 2016r. Bank Spółdzielczy w Kielcach dołączył do wspólnych obchodów organizowanych pod hasłem „Dzień z Bankiem Spółdzielczym”. Uroczyste spotkanie z okazji Święta Spółdzielczości Bankowej swoją obecnością uświetniło wielu gości m.in.: Pan Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, Pan prof. dr hab. Andrzej Pawlik – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Pan Dariusz Olkiewicz – Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Pan Grzegorz Kłaczkiewicz - Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach oraz przedstawiciele lokalnych władz z terenu działania Banku i instytucji współpracujących z Bankiem.

Podczas spotkania dokonano wręczenia odznak - „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” przyznawanych przez Krajową Radę Spółdzielczą. Z rąk Pana Alfreda Domagalskiego – Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej odznaczenia otrzymali:
- Pan Robert Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny,
- Pan Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów,
- Pan Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce,
oraz pracownicy Banku Spółdzielczego w Kielcach:
- Pan Artur Radwański,
- Pani Elżbieta Stawska.

Członek Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Stanisław Matejkiewicz – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach wręczył przyznane przez kapitułę Krajowego Związku Banków Spółdzielczych honorowe odznaki im. Franciszka Stefczyka następującym osobom:
> złote odznaki:
- Panu Jarosławowi Mostowskiemu - Dyrektorowi Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
- Panu Władysławowi Głąbowi – Członkowi Prezydium Rady Nadzorczej Banku,
- Pani Halinie Siemaszko – Członkowi Rady Nadzorczej Banku,
- Panu Karolowi Piwko – pracownikowi Banku,
> srebrne odznaki:
- Panu Józefowi Błońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku,
- Pani Marzannie Adamczyk – pracownikowi Banku.

Na zakończenie, zasłużonym działaczom i byłym pracownikom Banku wręczono okolicznościowe monety z okazji „150-lecia bankowości spółdzielczej
w Polsce”.

Święto Spółdzielczości Bankowej 2016

Święto Spółdzielczości Bankowej 2016

Święto Spółdzielczości Bankowej 2016

Święto Spółdzielczości Bankowej 2016

Święto Spółdzielczości Bankowej 2016

Święto Spółdzielczości Bankowej 2016

Kursy walut

Kursy walut2018-11-13 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1622
1 USD3.6932
1 CHF3.6347
1 GBP4.7662
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej