Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach

W dniu 27.03.2018 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach. W posiedzeniu uczestniczyło 70 Delegatów oraz zaproszeni goście: Pan Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Pan prof. dr hab. Andrzej Pawlik – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Pan Sławomir Czopur – Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie, Pan Stanisław Michalski – Prezes Zarządu Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego
w Kętach.

Zebranie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem złotych i srebrnych honorowych odznak im. Franciszka Stefczyka, przyznawanych przez Kapitułę Krajowego Związku Banków Spółdzielczych za zasługi dla rozwoju spółdzielczości bankowej. Z rąk  Przewodniczącego Kapituły Pana Stanisława Matejkiewicza – Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach oraz Pana Zdzisława Kupczyka – Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., odznaczenia przyjęli:
Złote odznaki:
- Gorazda Edward
- Rachtan Stefan
- Smoliński Włodzimierz
Srebrne odznaki:
- Klimczak Jerzy
- Radomska Grażyna
- Wojciechowska Elżbieta

Delegaci i zaproszeni Goście Pan Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Pan Sławomir Czopur – Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie, Pan prof. dr hab. Andrzej Pawlik – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,  Pan Stanisław Michalski – Prezes Zarządu Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach w swoich wystąpieniach pozytywnie ocenili działalność Banku, pracę Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

Wybrano 14 osobową Radę Nadzorczą Banku na nową kadencję na lata 2018-2022.

Obrady Zebrania Przedstawicieli zakończyło wystąpienie Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach - Pana Stanisława Matejkiewicza, w którym między innymi przedstawił kierunki działania zmierzające do dalszego umocnienia
i rozwoju Banku Spółdzielczego w Kielcach.

Prezes Zarządu skierował szczególne podziękowania do Rady Nadzorczej
za czteroletnią, owocną współpracę. W imieniu Zarządu i pracowników złożył gratulacje nowo wybranej Radzie oraz wyraził przekonanie, że współpraca z pewnością będzie służyła dalszemu rozwojowi Banku.

Podziękował także wszystkim Gościom i Delegatom za przybycie oraz za troskę o rozwój i umacnianie bankowości spółdzielczej. Na zakończenie złożył wszystkim zebranym życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy.

  

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej