Zebranie Przedstawicieli

W dniu 25.04.2017 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach. W posiedzeniu uczestniczyło 76 Delegatów oraz zaproszeni goście: Zdzisław Kupczyk  – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., prof. dr hab. Andrzej Pawilk – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Stanisław Michalski – Prezes Zarządu Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach
Przedstawiciele pozytywnie ocenili działalność Banku, Rady Nadzorczej oraz udzielili absolutorium Zarządowi Banku. Na zakończenie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach - Stanisław Matejkiewicz podsumował obrady i skierował do wszystkich zebranych podziękowania za współpracę i działalność na rzecz umacniania i rozwoju Banku Spółdzielczego w Kielcach.

Kursy walut

Kursy walut2018-09-26 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1534
1 USD3.5378
1 CHF3.6280
1 GBP4.6360
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej