Zebranie Przedstawicieli

W dniu 25.04.2017 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach. W posiedzeniu uczestniczyło 76 Delegatów oraz zaproszeni goście: Zdzisław Kupczyk  – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., prof. dr hab. Andrzej Pawilk – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Stanisław Michalski – Prezes Zarządu Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach
Przedstawiciele pozytywnie ocenili działalność Banku, Rady Nadzorczej oraz udzielili absolutorium Zarządowi Banku. Na zakończenie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach - Stanisław Matejkiewicz podsumował obrady i skierował do wszystkich zebranych podziękowania za współpracę i działalność na rzecz umacniania i rozwoju Banku Spółdzielczego w Kielcach.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej