Ogłoszenia sprzedaży

Nieruchomości


16.04.2018 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie sądowej licytacji nieruchomości opisanej jako prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 4/11, 4/106, 4/108, 4/110 o łącznej powierzchni 1,8334 ha oraz budynków stanowiących odrębny przedmiot własności, położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KI1O/00047697/3.
Działka nr 4/11 o pow. 4497 m2. Teren działki częściowo utwardzony płytami betonowymi o znacznym stopniu zużycia.
Działka nr 4/106 o pow. 3290 m2.
Działka nr 4/108 o pow. 1506 m2. Jest zabudowana budynkiem warsztatu z częścią socjalną i biurową.
Działka nr 4/110 o pow. 9041 m2. Na działce znajduje się waga dla pojazdów wraz z towarzyszącym jej budynkiem i wiata stalową.
Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz budynki stanowiące odrębną własność oszacowane są na kwotę: 696 801,00 zł. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi ¾ oszacowania tj. kwotę 522 600,75 zł. Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, iż na dzień 24 kwietnia 2018 roku wyznaczony został termin I licytacji w/w nieruchomości. Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek tel: (41) 263–52–25.  
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 38, (41) 367 00 35.


16.04.2018 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie sądowej licytacji nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Nowiny, ul. Białe Zagłębie 14/15, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KI1L/00063308/5.
Nieruchomość znajduje się na pierwszym piętrze budynku dwupiętrowego, składa się z czterech pokoi o powierzchni użytkowej 63,20 m2 wraz z piwnicą jako pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 9,10 m2. Rok budowy 1965.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 200 023,00 zł. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi ¾ oszacowania tj. kwotę 150 017,25 zł.
Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, iż na dzień 10 maja 2018 roku wyznaczony został termin I licytacji w/w nieruchomości. Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy w Kielcach Jolanta Piwowarczyk tel/fax: 41 368–24–41.  
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 38, (41) 367 00 35.

06.04.2018 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie sądowej licytacji nieruchomości położonych w miejscowości Michałowice, gm. Czarnocin, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie :
a/ działki nr 104 o pow. 0,03 ha, oszacowanej na kwotę 426,00 zł Cena wywołania: 320,00 zł, Rękojmia 43,00 zł (KW Nr KI1I/00018777/0)
b/ działki nr 232/2 o pow. 0,47 ha, oszacowanej na kwotę 16 153,00 zł Cena wywołania: 12 120,00 zł, Rękojmia 1 620,00 zł (KW Nr KI1I/00018777/0)
c/ działki nr 118/2 o pow. 1,00 ha, oszacowanej na kwotę 56 700,00 zł Cena wywołania: 42 525,00 zł, Rękojmia 5 670,00 zł (KW Nr KI1I/00009930/5)
d/ działki nr 119 o pow. 1,00 ha, oszacowanej na kwotę 56 700,00 zł Cena wywołania: 42 525,00 zł, Rękojmia 5 670,00 zł (KW Nr KI1I/00003898/6)
e/ działki nr 124/1 o pow. 1,00 ha, oszacowanej na kwotę 56 700,00 zł Cena wywołania: 42 525,00 zł, Rękojmia 5 670,00 zł (KW Nr KI1I/00018776/3)

Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, iż na dzień 25 kwietnia 2018 roku wyznaczony został termin I licytacji w/w nieruchomości. Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy w Kazimierzy Wielkiej Leszek Woźniak tel/fax: 41 352–10–26.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 38, (41) 367 00 35.

25.09.2017 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie przetargu prowadzonego w ramach postępowania upadłościowego – Nieruchomośći zabudowanej zespołem hotelowo-gastronomicznym z elementami małej architektury, położonej w miejscowości Zborówek nr 3, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, oznaczonej jako działka gruntu nr ewidencyjny 191 o powierzchni 6700 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą numer KI1B/00022355/0, za cenę nie niższą niż 843 600,60 zł. Z warunkami przetargu można się zapoznać w biurze Syndyka Mieczysława Piekarskiego pod adresem Aleja IX Wieków Kielc 6/4 bądź telefonicznie pod numerem 041 34 155 84 lub 041 301 00 20. Termin składania ofert upływa 13 października 2017 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 18 października 2017 r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce sala XXV. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 38, (41) 367 00 35.

25.09.2017 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie przetargu prowadzonego w ramach postępowania upadłościowego – nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym z częścią magazynową, budynkami garażowymi i starym budynkiem drewnianego domu mieszkalnego oraz budowlami towarzyszącymi, położonej w miejscowości Kielce przy ul. Górników Staszicowskich 57, oznaczonej jako działka gruntu nr ewidencyjny 819/1 i 820/1 o powierzchni 2450 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą numer KI1L/00119870/3, za cenę nie niższą niż 1 736 000,00 zł. Z warunkami przetargu można się zapoznać w biurze Syndyka Mieczysława Piekarskiego pod adresem Aleja IX Wieków Kielc 6/4 bądź telefonicznie pod numerem 041 34 155 84 lub 041 301 00 20. Termin składania ofert upływa 13 października 2017 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 18 października 2017 r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce, sala XXV. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 38, (41) 367 00 35.

18.08.2017 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach oferuje do sprzedaży nieruchomość rolną o powierzchni 2,33 ha, położoną w m. Słopiec (obręb 0013 Słopiec), gmina Daleszyce, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, działka  nr 1196, księga wieczysta KI1L/00011841/4, za cenę 108 900 zł netto + VAT.
Ogłoszenie kierowane jest do podmiotów wymienionych w art. 2a ust. 1 i 3 Ustawy z 11.04.2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. z 14.11.2016r Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.). Ogłoszenie jest ważne od dnia 21 sierpnia 2017 roku do dnia 04 września 2017 roku. Zainteresowanych nabyciem nieruchomości proszę o kontakt: telefoniczny 41 3670038 lub na adres e-mail Sekretariat@bskielce.com.pl

17.08.2016 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM MIESZKALNYM, położonej we wsi Mąchocice Kapitulne, gm. Masłów, powiat kielecki. Nieruchomość składa się z działki o powierzchni: 1223 m.kw, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 143,48 m.kw., oddanym do użytku w 2009 roku.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25 – 015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367–00–35 (38).

09.12.2015 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że istnieje możliwość zakupu  w trybie sądowej licytacji (pierwsza licytacja) domu jednorodzinnego, w Suchedniowie, ul. Kwiatowa, pow. użytkowa 118,90 m², działka 498 m², informacje pod nr tel. 41 367-00-35 lub 41 367-00-38

04.10.2015r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie sądowej licytacji:

1) nieruchomości położonej we wsi Węgrzynów Stary, gm. Słupia Jędrzejowska, powiat jędrzejowski. Działka nr 298 o pow. 0,58 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem stodoły, budynkiem gospodarczym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Nr KI1J/00060229/4.
Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, iż na dzień 27.11.2015 r. wyznaczony został termin I licytacji w/w nieruchomości, zaś cena wywołania wynosi 101 382,00 zł.
2) nieruchomości położonej we wsi Węgrzynów Stary, gm. Słupia Jędrzejowska, powiat jędrzejowski o łącznej pow. 6,92 ha. Działka nr 100 (zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym-dawną paszarnią). Pozostałe działki to grunty rolne: 134, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 55/1, 55/3. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą                 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego                        w Jędrzejowie Nr KI1J/00008829/8.
Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, iż na dzień 27.11.2015 r. wyznaczony został termin I licytacji w/w nieruchomości, zaś cena wywołania wynosi 285 659,00 zł.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 38, (41) 367 00 35.

25.08.2015r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie sądowej licytacji:
nieruchomości położonej we wsi Obiechów, gm. Słupia Jędrzejowska, powiat jędrzejowski. Działki nr 207/2, 207/3 zabudowane drewnianym budynkiem mieszkalnym z dobudowaną szopą oraz budynkiem stodoły. Działka Nr 207/1 to grunt orny, nieużytkowany rolniczo. Nieruchomość posiada założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Nr KI1J/00050721/0, KI1J/00022505/5, KI1J/00022504/8.
Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, iż na dzień 18.09.2015 r. wyznaczony został termin II licytacji w/w nieruchomości, zaś cena wywołania wynosi 27 431,33 zł.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 38, (41) 367 00 35.

28.07.2015r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu  w trybie sądowej licytacji:
nieruchomości położonej we wsi Ostrów, gm. Chęciny, powiat kielecki. Działka nr 788 o pow. 1,47 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej budynku 61,80 m2 oraz budynkiem produkcyjnym, parterowym, nie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 332,40  m2.
Księga Wieczysta nr KI1L/00005522/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kielcach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Windykacji Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 38, (41) 367 00 35.

Ruchomości

30.04.2018 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że poszukuje nabywcy na: ciągnik MASSEY FERGUSON MF 6150, rok prod. 1998. Dopuszczalna masa całkowita 9300 kg. Rodzaj kabiny - krótka. Rozstaw osi 2580 mm. Silnik z zapłonem samoczynnym, o pojemności 4460 ccm, turbodoładowany, czterocylindrowy, rzędowy o mocy 70kW/95KM. Motogodziny – 6990 mtg. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie. Skrzynia biegów zsynchronizowana. Układ hydrauliczny sterowany elektronicznie. Wał odbioru mocy tylny. Napęd na cztery koła. Dodatkowo ładowacz czołowy TUR MAILLEUX MX 40.85. Nr identyfikacyjny (VIN) - D044014. Istnieje możliwość zapoznania się z operatem technicznym rzeczoznawcy. Wartość wskazana w operacie technicznym – 49 024,39 zł netto.

Informacje na temat w/w pojazdu można uzyskać pod nr telefonu (41)367-00-35 lub (41)367-00-38, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że poszukuje nabywcy na: autobus VOLVO B10B 18.0t, rok prod. 1996, turystyczny, 2 – drzwiowy, 49 – osobowy, kolor biały, rozstaw osi 6030 mm. Silnik z zapłonem samoczynnym, o pojemności  12100 ccm i mocy 309 kw (420KM). Skrzynia biegów manualna. Dwie osie. Napęd 4x2. Dopuszczalna masa całkowita: 18 000 kg. Wskazanie drogomierza  543 441 km. Istnieje możliwość zapoznania się z operatem technicznym rzeczoznawcy. Wartość wskazana w operacie technicznym – 18 500,00 zł brutto.

  

Informacje na temat w/w pojazdu można uzyskać pod nr telefonu (41)367-00-35 lub (41)367-00-38, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że poszukuje nabywcy na: autobus SETRA S 215 UL 16.0t, rok prod. 1992, turystyczny, 2 – drzwiowy, 42 – osobowy, kolor fioletowy. Silnik z zapłonem samoczynnym, o pojemności  11967 ccm i mocy 184 kw (250KM). Skrzynia biegów manualna. Dwie osie. Napęd 4x2 tylny zblokowany. Dopuszczalna masa całkowita: 16 000 kg. Wskazanie drogomierza  128 667 km. Istnieje możliwość zapoznania się z operatem technicznym rzeczoznawcy. Wartość wskazana w operacie technicznym – 13 500,00 zł brutto.

  

Informacje na temat w/w pojazdu można uzyskać pod nr telefonu (41)367-00-35 lub (41)367-00-38, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


23.10.2017 r.

Bank Spółdzielczy w Kielcach poszukuje nabywców na dwa następujące urządzenia:
Pikowarka wieloigłowa wraz z jednostką nawijającą, typ: SUN, rok budowy 1991, producent SOTEXI/PIK-PIK.
Czółenkowa ze ściegiem stębnowym, jeden rząd igieł, prędkość produkcyjna do 300m/min, typ wzorowania -180º, szerokość robocza 160 cm, cięcie materiału bez zatrzymywania maszyny, może być wykorzystywana do produkcji wielowarstwowej folii izolacyjnej.
Cena netto 90 000,00 zł, cena brutto 110 700,00 zł, do negocjacji.
Informacje na temat w/w maszyny można uzyskać pod nr telefonu (41)367-00-35 lub (41)367-00-38, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Kursy walut

Kursy walut2018-08-17 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1752
1 USD3.6690
1 CHF3.6556
1 GBP4.6517
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej