Faktoring

Przedmiotem faktoringu mogą być bieżące i przyszłe wierzytelności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży, dostaw i świadczenia usług w obrocie krajowym.
Bank skupuje wierzytelności:
* niewymagalne w dniu podpisania umowy,
* udokumentowane,
* bezsporne,
* nieograniczone zastrzeżeniami umownymi,
* nie będące przedmiotem innej cesji, zastawów lub zajęcia przez organ egzekucyjny.
Limit faktoringowy przyznaje się maksymalnie na 12 miesięcy.

Kursy walut

Kursy walut2018-07-18 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1678
1 USD3.5832
1 CHF3.5501
1 GBP4.6716
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej