USŁUGI DEWIZOWE

Przekazy w obrocie dewizowym

Bank Spółdzielczy w Kielcach oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym: przelew SEPA, przelew regulowany oraz polecenie wypłaty.

Przelew SEPA to najpopularniejszy sposób realizacji przekazów w walucie EUR. Jest dokonywany za pośrednictwem banków działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).
Wykaz Banków należących do SEPA znajdziesz tutaj: WYKAZ BANKÓW SEPA.

Przelew regulowany umożliwia przekazywanie środków - również w walucie EUR - przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, do kwoty 50.000,00 EUR.

Polecenie wypłaty to kierowane do lub otrzymane z innego banku krajowego, krajowej instytucji płatniczej, banku zagranicznego lub zagranicznej instytucji płatniczej zlecenie dokonania przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata jest możliwa dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i TARGET2.
Przekazy mogą być realizowane w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński), RUB (rubel rosyjski).
Istnieje możliwość realizacji przekazów w trybie przyspieszonym - z datą waluty „jutro” (w walutach: PLN, USD i GBP) oraz pilnym - z datą waluty „dziś” (w walutach: EUR, USD i GBP).
Przy przekazach od równowartości 20 000,00 zł można negocjować kursy walut.

Akredytywa dokumentowa

Forma rozliczeń w handlu zagranicznym, polecana szczególnie eksporterom.
Działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego klienta (zleceniodawcy), we własnym imieniu zobowiązuje się do wypłaty beneficjentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, kwoty akredytywy, jeżeli spełnione zostaną warunki akredytywy.


Korzyści:

  • bezpieczeństwo – sprzedający (eksporter) ma pewność, że po spełnieniu wymogów akredytywy otrzyma należność, a kupujący (importer), że zapłata nastąpi dopiero po spełnieniu przez sprzedającego określonych warunków akredytywy,
  • wygoda – po otwarciu akredytywy odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów oraz dokonanie płatności przejmują na siebie banki eksportera i importera,
  • szybkość – do obsługi akredytywy wykorzystywany jest system SWIFT,
  • możliwość odroczenia płatności.

Inkaso dokumentowe

Tę formę rozliczeń w handlu zagranicznym polecamy w szczególności importerom.
Bank działający na zlecenie sprzedającego (eksportera) zobowiązuje się do wydania kupującemu (importerowi) określonych dokumentów handlowych i/lub finansowych. Dokumenty handlowe mogą być wydane w zamian za zapłatę przez kupującego określonej w zleceniu kwoty lub zabezpieczenie tej zapłaty poprzez akceptację weksla trasowanego lub wystawienie weksla własnego.

Korzyści:

  • ograniczenie ryzyka – umożliwia dokonanie zapłaty dopiero w momencie nadejścia towaru,
  • niskie koszty – niższe opłaty niż przy akredytywie; importer nie musi angażować swoich środków finansowych przed realizacją kontraktu,
  • prosta procedura – mniej skomplikowana forma zapłaty niż akredytywa,
  • odroczenie płatności – płatność może być odroczona do czasu otrzymania towaru lub terminu zapadalności zaakceptowanego weksla trasowanego.

Kod BIC (SWIFT)

W realizacji zleceń w obrocie dewizowym należy podawać Kod BIC (SWIFT) Banku BPS: POLUPLPR

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej