Karta płatnicza

Opis

Karta VISA Business Debetowa to międzynarodowa, uniwersalna karta płatnicza za pomocą której można swobodnie i bezpiecznie dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, sprawdzać wysokość wolnych środków na rachunku, realizować płatności internetowe. Posiadacz rachunku może zawnioskować o dowolną liczbę kart z indywidualnie ustalonymi limitami transakcyjnymi.
Transakcje kartowe dokonywane w bankomatach Naszego Banku możesz autoryzować na dwa sposoby – przy użyciu tradycyjnego kodu PIN lub biometrycznie. Karta płatnicza to najlepsze rozwiązanie jeśli chcesz mieć stały dostęp do swoich pieniędzy.
Transakcje bezgotówkowe i gotówkowe dokonane przy użyciu kart za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na EUR, w oparciu o kurs własny VISA z dnia rozliczania transakcji, a następnie na PLN po kursie sprzedaży pieniądza, obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu rozliczenia transakcji.

W przypadku kradzieży lub zgubienia kartę należy jak najszybciej zastrzec w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem: (86) 215 50 50.

Korzyści

  • Bezpłatne wypłaty z ponad 4 700 bankomatów w Polsce
  • Płatności w punktach handlowo usługowych oznaczonych logo VISA bez prowizji
  • Możliwość zdefiniowania własnych dziennych limitów transakcyjnych
  • Sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę
  • Awaryjna wypłata gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą
  • Możliwość dokonywania płatności internetowych

Bezpieczeństwo płatności internetowych

W celu poprawy jakości świadczonych usług wszystkim użytkownikom kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Kielcach oraz Zrzeszenia BPS został udostępniony internetowy portal kartowy o nazwie Kartosfera. Portal dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.kartosfera.pl/. Za pośrednictwem portalu można dokonywać następujących czynności:
- zmieniać kod PIN karty,
- zastrzegać kartę,
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure.

Zabezpieczenie 3D Secure to sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na numer telefonu, który Klient zadeklarował we wniosku złożonym w placówce Banku. Kod 3D Secure stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.
Z dniem 1 kwietnia 2015 r., wszystkie karty płatnicze naszego Banku zostaną objęte zabezpieczeniem 3D Secure. Zabezpieczenie dotyczy wyłącznie płatności internetowych przeprowadzanych przy użyciu karty płatniczej.
Aby móc wykorzystywać kartę płatniczą do realizacji płatności internetowych od 1 kwietnia 2015 r. należy zarejestrować się na portalu internetowym Kartosfera i uaktywnić zabezpieczenie 3D Secure dla karty.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
- wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
- w oknie logowania wybrać opcję „Zarejestruj się”;
- podać numer PESEL;
- w przypadku wyświetlenia komunikatu „Prosimy o kontakt z placówką sprzedażową Banku w celu zdefiniowania telefonu do rejestracji w portalu kartowym” lub gdy wyświetlony na portalu numer telefonu nie jest prawidłowy prosimy o kontakt z placówką banku prowadzącą rachunek, w celu aktualizacji danych;
- potwierdzić zgodność zaprezentowanego przez portal numeru telefonu komórkowego z numerem zadeklarowanym w Banku. Na ten numer zostanie wysłane SMS-em hasło do pierwszego logowania;
- wpisać otrzymane hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Niewykonanie w/w czynności związanych z rejestracją na portalu Kartosfera i aktywowaniem zabezpieczenia SD Secure oznaczać będzie brak możliwości dokonywania transakcji internetowych przy użyciu karty płatniczej od 1 kwietnia 2015 roku.
W przypadku wątpliwości związanych z niniejszym pismem prosimy o kontakt z placówką Banku prowadzącą rachunek.

Przewodnik użytkownika po portalu kartowym "KARTOSFERA"

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej