Kredyt Mieszkanie Dla Młodych

Mieszkanie Dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wsparcia dla osób, które nie ukończyły 35 lat w nabyciu pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym. Pomoc finansowa może być przyznana w postaci dofinansowania z budżetu państwa wkładu własnego oraz dodatkowego  wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej.

Dla kogo?
Do kredytu mogą przystąpić:
>  osoby poniżej 35 roku życia (zarówno: małżonkowie, osoby w związkach partnerskich, osoba samotnie wychowująca dziecko jak również osoba bezdzietna, niepozostająca w związku małżeńskim),
> osoby nabywające nieruchomość po raz pierwszy (nieposiadające dotychczas: mieszkania, domu jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).
W przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego z małżonków.

Powyższe zasady nie dotyczą osób, które w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowują przynajmniej troje dzieci.

Jaka nieruchomość?
Nieruchomość musi spełniać następujące warunki:
> służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy,
> powierzchnia użytkowa nie przekracza:
- 75m2 dla lokalu mieszkalnego i 100m2 dla domu jednorodzinnego,
- 85m2 dla lokalu mieszkalnego i 110m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

W jakiej wysokości kredyt?
> kwota kredytu nie może być niższa niż 50% ceny zakupu nieruchomości,
> maksymalna kwota kredytu wynosi od 65% do 80% wartości rynkowej nieruchomości (w zależności od ilości posiadanych dzieci) i jest uzależniona od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Jaka jest wysokość wsparcia finansowego?
> dofinansowanie wkładu własnego:
- 10% - dla rodzin nieposiadających dzieci,
- 15% - dla rodzin posiadających jedno dziecko,
- 20% - dla rodzin posiadających dwoje dzieci,
- 30% - dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci;
> dodatkowe wsparcie finansowe:
5% po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zawarcia umowy kredytowej.

Na jaki okres?
Okres kredytowania wynosi od 15 do 25 lat z zastrzeżeniem, że suma wieku najstarszego z kredytobiorców i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

Szczegóły w placówkach Banku.

Kursy walut

Kursy walut2017-10-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1025
1 USD3.4759
1 CHF3.5378
1 GBP4.6008
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
więcej