UBEZPIECZENIA

Na&nbspżycie

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorcy - Życie Komfort

Podstawowym zadaniem indywidualnych ubezpieczeń na życie kredytobiorców jest zabezpieczenie spłaty kredytu na wypadek ewentualnej śmierci kredytobiorcy. Istotne jest, że ochroną ubezpieczeniową może być objęta osoba w wieku od 18 do 65 roku życia w pełnym zakresie, a od 66 do 85 roku życia w zakresie ograniczonym. W przypadku śmierci ubezpieczonego naturalnej lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku Towarzystwo wypłaci 100% kapitału pozostającego do spłaty w dniu zajścia zdarzenia. Można dodatkowo rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ryzyka: trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Nieruchomości

Ubezpieczenie mieszkań - nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym. Concordia posiada produkty pozwalające na zabezpieczenie sytuacji finansowej ubezpieczonego na wypadek realizacji wielu zdarzeń losowych (kradzież, rabunek, dewastacja, ogień plus 20 ryzyk dodatkowych). Ryzyka są skonstruowane w ten sposób, aby zapewnić całkowitą i pełną ochronę ubezpieczanego mienia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieruchomości (domy, mieszkania), oraz nieruchomości w budowie.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenia osobowe (następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL) przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny. Są one często narażone na różnego rodzaju wypadki. Dlatego dzięki ubezpieczeniom NNW mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance) - Concordia AUTO. Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Ochrony prawnej

Produkt ten obejmuje ochronę prawną życia prywatnego ubezpieczonych osób, ich życie zawodowe oraz sprawy związane z ruchem drogowym. Proponujemy uzupełnienie tego ubezpieczenia o ochronę prawną mieszkań, których są Państwo właścicielami, lub które Państwo zamieszkują na podstawie innego tytułu prawnego.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Szyb od stłuczenia

Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju elementy szklane (okna, lustra, okładziny) od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia.

Więcej informacji na stronie internetowej:

logo concordia

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1573
1 USD3.6530
1 CHF3.6465
1 GBP4.6859
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej