O Banku

Centrala BankuBank Spółdzielczy w Kielcach należy do grona największych banków spółdzielczych w Polsce. Powstał w 1902 r. i jako Bank tworzący i kreujący proces przebudowy bankowości spółdzielczej w Polsce, działa z powodzeniem do dzisiaj, zajmując niekwestionowaną pozycję współtwórcy spółdzielczości polskiej. Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego działa 35 jednostek Banku. BS w Kielcach sukcesywnie powiększa sieć swoich placówek, dzięki czemu nasze usługi są dostępne dla coraz większej liczby klientów i obejmują coraz większe obszary regionu świętokrzyskiego. Dynamiczny rozwój Banku potwierdza zwiększająca się suma bilansowa. Poważny przyrost kapitałów Banku do 55 mln zł w ciągu kilku ostatnich lat pozwala nam samodzielnie i konkurencyjnie działać na rynku finansowym. Ponadto BS w Kielcach dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników gwarantującą szybkie i sprawne przeprowadzanie operacji bankowych poprzez rozległą sieć placówek Banku. Klientami Banku są zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz rolnicy indywidualni. Dynamicznie rozwija się również bankowość detaliczna. Wchodząc w drugie stulecie działalności Bank Spółdzielczy w Kielcach powiększa i aktualizuje stosownie do zmian zachodzących na rynku swoją ofertę produktów bankowych, podejmując te działania, które czynią Bank konkurencyjnym. Wdrożony jest pełen zakres działalności walutowo - dewizowej. W ofercie produktowej posiada dobrze rozwiniętą bankowość elektroniczną. Bank aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Wspiera działalność kulturalną i sportową, działalność charytatywną. Ściśle współpracuje z samorządami i władzami miast i gmin, na terenie których działa.

 


Kursy walut

Kursy walut2015-03-31
1 EUR3.9512
1 USD3.6798
1 CHF3.7576
1 GBP5.4251
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,96
WIBOR 3M - średnia 1,92
więcej