O Banku

Centrala BankuBank Spółdzielczy w Kielcach należy do grona największych banków spółdzielczych w Polsce, działa na terenie całego kraju. Powstał w 1902 r. i jako Bank tworzący i kreujący proces przebudowy bankowości spółdzielczej w Polsce, działa z powodzeniem do dzisiaj, zajmując niekwestionowaną pozycję współtwórcy spółdzielczości polskiej. Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego działa 29 jednostek Banku. BS w Kielcach sukcesywnie powiększa sieć swoich placówek, dzięki czemu nasze usługi są dostępne dla coraz większej liczby klientów i obejmują coraz większe obszary regionu świętokrzyskiego. Dynamiczny rozwój Banku potwierdza zwiększająca się suma bilansowa. Poważny przyrost kapitałów Banku do 55 mln zł w ciągu kilku ostatnich lat pozwala nam samodzielnie i konkurencyjnie działać na rynku finansowym. Ponadto BS w Kielcach dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników gwarantującą szybkie i sprawne przeprowadzanie operacji bankowych poprzez rozległą sieć placówek Banku. Klientami Banku są zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz rolnicy indywidualni. Dynamicznie rozwija się również bankowość detaliczna. Wchodząc w drugie stulecie działalności Bank Spółdzielczy w Kielcach powiększa i aktualizuje stosownie do zmian zachodzących na rynku swoją ofertę produktów bankowych, podejmując te działania, które czynią Bank konkurencyjnym. Wdrożony jest pełen zakres działalności walutowo - dewizowej. W ofercie produktowej posiada dobrze rozwiniętą bankowość elektroniczną. Bank aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Wspiera działalność kulturalną i sportową, działalność charytatywną. Ściśle współpracuje z samorządami i władzami miast i gmin, na terenie których działa.

Bank Spółdzielczy w Kielcach jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81.

Kursy walut

Kursy walut2016-10-24 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1803
1 USD3.8383
1 CHF3.8394
1 GBP4.6776
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,71
więcej