Inwestycyjny zwykły

Opis

Z kredytem inwestycyjnym sfinansujesz wszystkie cele związane ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego. W szczególności wesprzemy Cię w Twoich planach dotyczących:
- zakupu pojazdów, maszyn, urządzeń,
- zakupu ziemi,
- zakupu lub budowy nieruchomości,
- modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku,
- dodatkowych działań wspierających przedsięwzięcia inwestycyjne np. szkoleń, usług konsultacyjnych, opłaty ceł i podatków związanych z realizowaną inwestycją,
- spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku.
W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych, których specyfika uniemożliwia ustalenie terminów i kwot uruchamiania poszczególnych transz (dotyczy w szczególności przedsięwzięć budowlanych), proponujemy kredyt inwestycyjny w linii kredytowej nieodnawialnej.

Korzyści

  • okres kredytowania do 10 lat
  • finansujemy do 80% wartości przedsięwzięcia
  • uruchomienie jednorazowo lub w transzach
  • spłata kredytu – ustalana indywidualnie z Kredytobiorcą, odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie
  • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy

Kursy walut

Kursy walut2018-09-26 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1534
1 USD3.5378
1 CHF3.6280
1 GBP4.6360
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej