Preferencyjne

Na inwestycje podstawowe w rolnictwie

1. Z dopłatą z ARiMR do oprocentowania na:
-  realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie środlądowym - Symbol RR,
- kredyt fabryczny Ursus - Symbol RR
-  zakup użytków rolnych - Symbol Z,
-  realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów - Symbol PR,
- wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – Symbol K01 (linia inwestycyjna),
- wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – Symbol K02 (linia obrotowa),
- odtworzenie środków trwałych - duże przedsiębiorstwa - Symbol DK01 (linia inwestycyjna),
- wznowienie produkcji rolnej - duże przedsiębiorstwa - Symbol DK02 (linia obrotowa).

2. Z częściową spłatą kapitału przez ARiMR na:
- sfinansowanie części kosztów zakupu użytków rolnych – Symbol MRcsk.

Szczegóły w placówkach Banku i na stronie internetowej ARiMR.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6595
1 CHF3.6470
1 GBP4.6881
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej