Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont"

Opis

Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z remontem lub modernizacją nieruchomości wspólnej.
Przedmiotem kredytowania nie może być zakup nieruchomości.
Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:
- minimalny okres funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej – 6 miesięcy,
- gromadzenie przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej środków na fundusz remontowy przez okres minimum 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt,
- regularność wpłat na fundusz remontowy nie powinna być niższa niż 80% przez okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt lub 90% w przypadku Wspólnot liczących do 15 członków,
- posiadanie rachunku bieżącego i pomocniczego (przeznaczonego na fundusz remontowy) w naszym Banku, ewentualnie historia tych rachunków za ostatnie 6 miesięcy,
- najwyższa rata miesięczna kapitałowo–odsetkowa nie może przekroczyć 75% miesięcznych wpłat na fundusz remontowy.

Korzyści

  • Maksymalna kwota kredytu – 80% wartości inwestycji (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość do 100% wartości inwestycji)
  • Maksymalny okres kredytowania – 10 lat
  • Okres karencji do 3 miesięcy

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1559
1 USD3.6564
1 CHF3.6420
1 GBP4.6886
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej