Technologiczny

Kredyt technologiczny przeznaczony jest na realizację inwestycji, polegającej na zakupie nowej technologii albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadające zdolność kredytową.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych dla województwa świętokrzyskiego - tzw. intensywność pomocy kształtuje się następująco: - mikro i małe przedsiębiorstwa: 55% - średnie przedsiębiorstwa: 45%.
Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Terminarz V naboru wniosków:

  • Ogłoszenie V naboru: 3 września 2018 r.
  • Alokacja na konkurs: 350 mln PLN
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2018 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 26 kwietnia 2019 r.
  • Konkurs będzie miał charakter etapowy.