Skargi i reklamacje


Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Skargi przyjmowane są w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Reklamacja oraz skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację klienta oraz przedmiot reklamacji/skargi, tj. co najmniej:

  1. imię i nazwisko klienta;
  2. adres korespondencyjny lub numer identyfikacyjny w Banku (nr modulo);
  3. opis składanych zastrzeżeń/nieprawidłowości;
  4. w przypadku reklamacji/skargi w formie pisemnej własnoręczny podpis.

W oparciu o art. 31 ust. 2 pkt. 1) Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku, Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, iż podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są:

  • Bankowy Arbitraż Konsumencki w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich – podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, zaś zasady rozpoznawania sporów określone są na stronie internetowej www.zbp.pl;
  • Rzecznik Finansowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest Rzecznik Finansowy, zaś zasady rozpoznawania sporów określone są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Pierwszy punkt kontaktu Bank pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie.