Inwestycyjny zwykły

 • Z kredytem inwestycyjnym sfinansujesz wszystkie cele związane ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego. W szczególności wesprzemy Cię w Twoich planach dotyczących:

  • zakupu pojazdów, maszyn, urządzeń,
  • zakupu ziemi,
  • zakupu lub budowy nieruchomości,
  • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku,
  • dodatkowych działań wspierających przedsięwzięcia inwestycyjne np. szkoleń, usług konsultacyjnych, opłaty ceł i podatków związanych z realizowaną inwestycją,
  • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku.

  W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych, których specyfika uniemożliwia ustalenie terminów i kwot uruchamiania poszczególnych transz (dotyczy w szczególności przedsięwzięć budowlanych), proponujemy kredyt inwestycyjny w linii kredytowej nieodnawialnej.

  • okres kredytowania do 10 lat
  • finansujemy do 80% wartości przedsięwzięcia
  • uruchomienie jednorazowo lub w transzach
  • spłata kredytu – ustalana indywidualnie z Kredytobiorcą, odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie
  • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy