Kredyt Inwestycyjny AGRO

Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, tj. zakup:
1) ciągników rolniczych;
2) przyczep rolniczych;
3) maszyn i urządzeń;
4) innych rzeczowych środków przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej.
Kredytowaniu podlegają fabrycznie nowe środki trwałe.
Maksymalna kwota kredytu 500 000 zł.
Minimalny udział własny Klienta w finansowaniu inwestycji wynosi: 0%
Okres kredytowania aż do 8 lat.