Preferencyjne

 1. Z dopłatą z ARiMR do oprocentowania na:
  • realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie środlądowym - Symbol RR,
  • zakup użytków rolnych - Symbol Z,
  • realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów - Symbol PR,
  • ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF - Symbol KPS
  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – Symbol K01 (linia inwestycyjna),
  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – Symbol K02 (linia obrotowa),
  • odtworzenie środków trwałych - duże przedsiębiorstwa - Symbol DK01 (linia inwestycyjna),
  • wznowienie produkcji rolnej - duże przedsiębiorstwa - Symbol DK02 (linia obrotowa).
 2. Z częściową spłatą kapitału przez ARiMR na:
  • sfinansowanie części kosztów zakupu użytków rolnych – Symbol MRcsk.

Szczegóły w placówkach Banku i na stronie internetowej ARiMR.