Obrotowy w rachunku bieżącym

  • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to najprostsza forma pozyskania dodatkowego kapitału dla Twojej działalności. Jeśli chcesz zapewnić sobie stały dostęp do środków – kredyt w rachunku bieżącym jest najlepszym rozwiązaniem. Odsetki spłacasz od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Sam decydujesz na co przeznaczysz środki. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów.

    • kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności
    • udzielany maksymalnie na 2 lata z możliwością odnowienia na kolejny okres (maksymalnie do 10 lat)
    • każdy wpływ na rachunek obniża wysokość kredytu, jednocześnie wpłacona kwota staje się ponownie dostępna dla Klienta w ramach przyznanego pierwotnie limitu
    • odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu