Urodzajny zbiór

  • Kredyt ten jest przeznaczony dla właścicieli, dzierżawców oraz użytkowników gospodarstw rolnych na sfinansowanie bieżącej działalności. Nie musisz już angażować własnych środków w długotrwały cykl produkcyjny! Na każdy 1 ha użytków rolnych kwota kredytu wynosi aż 2.000,00 zł. Pieniądze możesz przeznaczyć m.in. na zakup nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, materiału siewnego, sadzeniaków, nasion warzyw oraz paliwa na cele rolnicze.

    • okres kredytowania do 12 miesięcy
    • maksymalna kwota do 2000 zł na 1 ha użytków rolnych
    • do kwoty 20000 zł kredyt Urodzajny Zbiór może być zabezpieczony wyłącznie wekslem własnym in blanco