Usługi dewizowe

 • Bank Spółdzielczy w Kielcach oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym:

  Polecenie przelewu SEPA - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy Odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (Single Euro Payments Area) rozumianego zgodnie z Dyrektywą w sprawie Usług Płatniczych jako obszar, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro, zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.

  Wykaz Banków należących do SEPA znajdziesz tutaj: 

  Polecenie przelewu TARGET - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2.

  Polecenie wypłaty- usługa płatnicza niespełniająca warunków polecenia przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej polegająca na dokonaniu przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta), w tym polecenia przelewu w walucie obcej.

  Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwianiu przekazaniu środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.


  Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata jest możliwa dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i TARGET2.
  Przekazy mogą być realizowane w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński), RUB (rubel rosyjski).
  Istnieje możliwość realizacji przekazów w trybie przyspieszonym - z datą waluty „jutro” (w walutach: PLN, USD i GBP) oraz pilnym - z datą waluty „dziś” (w walutach: EUR, USD i GBP).
  Przy przekazach od równowartości 20 000,00 zł można negocjować kursy walut.

 • W realizacji zleceń w obrocie dewizowym należy podawać Kod BIC (SWIFT) Banku BPS: POLUPLPR