Pomostowy

 • KREDYT POMOSTOWY w Banku Spółdzielczym w Kielcach, przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich lub z Programów Wspólnotowych. Produkt kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolniczą, na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego.

  • Możliwość sfinansowania do 100% wartości kosztów kwalifikowanych (co jest uwarunkowane oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy);
  • Maksymalny okres kredytowania – 10 lat;
  • Możliwość karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy;
  • Konkurencyjne oprocentowanie i prowizje;
  • Brak opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu;
  • Zagwarantowanie długiego okresu ważności promesy kredytowej - do 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia ważności;
  • Elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji;
  • Przyznawana przez Instytucję Wdrażającą / Pośredniczącą dotacja, przeznaczana jest na częściową spłatę kapitału kredytu;
  • Akceptowanie wzorów dokumentów obowiązujących w Instytucji przyznającej wsparcie;
  • Zminimalizowanie formalności dokumentacyjnych na etapie składania wniosku kredytowego, aby zapewnić maksymalny komfort ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje.