Lokaty

  • dogodne terminy lokat: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie stałe lub zmienne
  • oferujemy lokaty w złotych oraz w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP, CHF)
  • pewny polski kapitał Banku