Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy

Opis

Załóż konto w naszym Banku i ciesz się swobodą dysponowania swoimi pieniędzmi 24 h na dobę poprzez bankowość internetową oraz sieć ponad 4700 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce. Korzystaj z Karty Lokalnej - najbezpieczniejszego instrumentu do obsługi transakcji gotówkowych. Dodatkowo otrzymasz atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych na rachunku oszczędności.

W ofercie Banku dostępny jest również rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w Euro.

Niespodziewane wydatki? - Kredyt w ROR to idealne „koło ratunkowe” dla Twojego domowego budżetu. Bez zbędnych formalności. Korzystasz z dodatkowych środków kiedy i jak chcesz.

Korzyści

  • Minimum formalności

  • Oprocentowany rachunek

  • Błyskawiczna informacja o zmianach na koncie – usługa SMS Banking

  • Karta Lokalna - swobodna i bezpieczna autoryzacja transakcji gotówkowych w bankomacie (bez konieczności zapamiętywania kodu PIN, czy posiadania tradycyjnej karty do bankomatu)

  • Brak opłaty za wydanie i użytkowanie* karty płatniczej z funkcją zbliżeniową

* opłaty za użytkowanie karty nie pobiera się w przypadku gdy wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego wyniesie co najmniej 500,00 zł.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Bank informuje, że Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może na piśmie polecić Bankowi wypłacenie ze swoich rachunków indywidualnych – po swojej śmierci (zgodnie ze złożoną dyspozycją wkładem na wypadek śmierci) – wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, zstępnym, przez których rozumie się: dzieci, wnuki, prawnuki itd., wstępnym, przez których rozumie się: rodziców, dziadków, pradziadków itd. lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed datą śmierci Posiadacza rachunku. W przypadku złożenia większej liczby dyspozycji, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed złożoną wcześniej. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać dyspozycję na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu  spadkobiercom Posiadacza rachunku.
Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1617
1 USD3.6442
1 CHF3.6610
1 GBP4.5948
więcej

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej