Skip to main content
  • Informacja wynikająca z art.111 ustawy Prawo bankowe

Informacja wynikająca z art. 111 ustawy Prawo bankowe

Przydatne informacje

Informacja wynikająca z art.111 b ustawy Prawo bankowe

Wykaz przedsiębiorców, którym Bank powierzył wykonywanie czynności w ramach outsorcingu:
- IT BPS sp. z o.o.,
- Blue Media S.A.,
- SoftNet Sp. z o.o.,
- Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy,
- SERVUS COMP Sp. z o.o.