Skip to main content
  • Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Bank Spółdzielczy w Kielcach na podstawie dokumentu: „Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki” - rekomendowanych przez Związek Banków Polskich, wdrożył szereg rozwiązań mających na celu poprawę jakości usług finansowych pod kątem osób z dysfunkcjami.
W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów podjęto następujące inicjatywy:

  • na stronie www Banku zamieszczono ikony powiększenia i kontrastu pomiędzy tłem a tekstem dla osób słabowidzących;
  • placówki Banku wyposażone są w ramki ułatwiające złożenie podpisu pod dokumentem dla osób słabowidzących;
  • kontakt do pracowników Banku przeszkolonych z języka migowego:

Renata Węgrzyn – Oddział w Mniowie , ul. Centralna 9, tel.: 41 373-70-09;

  • udogodnienia techniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową:,
BS KIELCE DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBSŁUGA BANKOMAT
 Bejsce   Bejsce 250  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach
 Bodzentyn  ul. 3 Maja 7  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - pochylnia / podjazd
 Chęciny  ul. o. Czesława Domańskiego 10a  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach
 Dwikozy  ul. Spółdzielcza 2  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - pochylnia / podjazd
 Jędrzejów  ul. Partyzantów 16a  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - wejście z poziomu terenu
 Kazimierza Wielka  ul. Reja 17  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - pochylnia / podjazd
 Kielce  ul. Złota 9  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - platforma dla osób NPS
 Kostomłoty II  ul. Księdza Janusza Przyłęckiego 3  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - pochylnia / podjazd
 Małogoszcz  ul. Jędrzejowska 12  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach
 Mniów  ul. Centralna 9A  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach
 Morawica  ul. Szkolna 11  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - pochylnia / podjazd
 Nagłowice  ul. Św. Floriana 9  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - wejście z poziomu terenu
 Nowiny  ul. Białe Zagłębie 28  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach
 Nowy Korczyn  ul. Rzeźnicza 2  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach
 Obrazów  Obrazów 105  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - pochylnia / podjazd
 Oksa  ul. Włoszczowska 14  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach
 Opatowiec  ul. Nowokorczyńska 3  TAK - platforma dla osób NPS  TAK - platforma dla osób NPS
 Opatów  ul. Szeroka 13  TAK - pochylnia / podjazd  TAK - pochylnia / podjazd
 Opatów  ul. Sienkiewicza 17  TAK - wejście z poziomu terenu  TAK - wejście z poziomu terenu
 Sadowie  Sadowie 97  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach
 Sobków  ul. Kielecka 16  NIE - dojście po schodach  NIE - dojście po schodach