Skip to main content
  • Ogłoszenia sprzedaży

Ogłoszenia sprzedaży

HALA MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNA BUDYNEK USŁUGOWO – BIUROWY NA SPRZEDAŻ
Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że istnieje możliwość nabycia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Nieruchomość jest położona w miejscowości Morzywół, gmina Gowarczów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie. Na sprzedaż wystawiona jest działka o nr ewidencyjnym 105/2 wchodząca w skład nieruchomości obręb 0013 Morzywół, o powierzchni 1,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą numer KI1K/00050317/6. Działka o kształcie prostokąta, położona w południowej części miejscowości Morzywół, po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 728 w otoczeniu terenów leśnych niezurbanizowanych i terenów inwestycyjnych. Nieruchomość posiada następujące uzbrojenie: sieć elektryczna z linii napowietrznej, woda ze studni głębinowej zlokalizowanej na nieruchomości, zbiornik na ścieki socjalno – bytowe. Nieruchomość we wschodniej części jest zabudowana budynkiem usługowo – biurowym o powierzchni użytkowej 798,43 m2 oraz halą magazynowo – produkcyjną o powierzchni użytkowej 633,44 m2. Budynek usługowo – biurowy jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykrytym płaskim dachem, zbudowanym na planie prostokąta. Hala jest obiektem wysokiego składowania, parterowym, wolnostojącym o konstrukcji szkieletowej, stalowej. Wokół budynków zostały wykonane ciągi komunikacyjne, place składowe o powierzchni około 2 500 m2 oraz parkingi o nawierzchni utwardzonej betonową kostką brukową, a także tereny zieleni nieurządzonej. Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 3 038 712,00 zł brutto, netto 2 470 497,56 zł. Rękojmia w wysokości 10% sumy oszacowania wynosi 303 871,20 zł i należy ją wpłacić w Kancelarii Komornika Sądowego lub na konto Komornika. Cena wywoławcza na II licytacji została ustalona w oparciu o procedury postępowania cywilnego na kwotę 2/3 wartości z wyceny tj. 2 025 808,00 zł (w tym podatek vat 23% zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług). Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak Kancelaria Komornicza nr II w Końskich ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 26 – 200 Końskie tel: 41 375-30-15, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin II licytacji nieruchomości został wyznaczony na dzień 05 marca 2024 roku o godzinie 1000 w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Odrowąża 5. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Wierzytelnościami Trudnymi Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 35, (41) 367 00 38.
DZIAŁKI ROLNE NA SPRZEDAŻ

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie sądowej licytacji: działek rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej położonej we wsi Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski. Są to działki nr: 54, 160, 273, 324, 325, 333, 399 o łącznej pow. 4,84 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej KW Nr KI1I/00004040/4.
Wykaz działek wyznaczonych do licytacji wraz z sumą oszacowania, ceną wywoławczą i wysokością rękojmi:

Nr porz. Numer działki/
oznaczenie
Powierzchnia działki Suma oszacowania Cena wywoławcza
(2/3 wartości oszacowania)
Wysokość rękojmi
(10% sumy oszacowania)
1. 54 0,58 ha 25 387,00 zł 16 924,67 zł 2 538,70 zł
2. 160 1,08 ha 52 804,00 zł 35 202,67 zł 5 280,40 zł
3. 273 0,27 ha 7 992,00 zł 5 328,00 zł 799,20 zł
4. 324 0,29 ha 10 051,00 zł 6 700,67 zł 1 005,10 zł
5. 325 0,27 ha 11 420,00 zł 7 613,33 zł 1 142,00 zł
6. 333 0,34 ha 11 216,00 zł 7 477,33 zł 1 121,60 zł
7. 399 2,01 ha 90 755,00 zł 60 503,33 zł 9 075,50 zł
Łącznie: 4,84 ha 209 625,00 zł 139 750,00 zł 20 962,50 zł


Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że na dzień 27.03.2024 r. o godz. 1100 wyznaczony został termin II licytacji w/w nieruchomości. Odbędzie się ona w budynku Sądu Rejonowego z siedziba w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kościuszki 3.

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju Leszek Woźniak Kancelaria Komornicza nr IV w Kazimierzy Wielkiej ul. 1 Maja 15/118, 28 – 500 Kazimierza Wielka tel: 41 352-10-26.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Komornikiem Sądowym lub Zespołem Zarządzania Wierzytelnościami Trudnymi Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 35, (41) 367 00 38.
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie sądowej licytacji nieruchomości gruntowej (działka nr 835/2) o pow. 0,55 ha położonej we wsi Grotniki Duże, gm. Nowy Korczyn, powiat buski. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju o numerze KW Nr KI1B/00073864/3. Suma oszacowania wynosi 19 252,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 14 439,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 925,20 zł.
Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że na dzień 12.04.2024 r. o godz. 800 wyznaczony został termin I licytacji w/w nieruchomości. Odbędzie się ona w budynku Sądu Rejonowego Busku – Zdroju przy ul. Kościuszki 5.
Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku – Zdroju Katarzyna Blicharska Kancelaria Komornicza nr I w Busku – Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 5, 28 – 100 Busko – Zdrój nr tel: 41 230-52-10. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Komornikiem Sądowym lub Zespołem Zarządzania Wierzytelnościami Trudnymi Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 35, (41) 367 00 38.
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Bank Spółdzielczy w Kielcach ogłasza, że istnieje możliwość zakupu w trybie sądowej licytacji nieruchomości gruntowej (działka nr 184) o pow. 0,04 ha położonej we wsi Pęczelice, gm. Busko – Zdrój, powiat buski. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju o numerze KW Nr KI1B/00073123/7. Suma oszacowania wynosi 10 916,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 277,34 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 091,60 zł.
Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że na dzień 12.04.2024 r. o godz. 800 wyznaczony został termin II licytacji w/w nieruchomości. Odbędzie się ona w budynku Sądu Rejonowego Busku – Zdroju przy ul. Kościuszki 5.
Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku – Zdroju Katarzyna Blicharska Kancelaria Komornicza nr I w Busku – Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 5, 28 – 100 Busko – Zdrój nr tel: 41 230-52-10. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Komornikiem Sądowym lub Zespołem Zarządzania Wierzytelnościami Trudnymi Banku Spółdzielczego w Kielcach, ul. Złota 9, 25–015 Kielce, pok. nr 38 (2 piętro), tel.: (41) 367 00 35, (41) 367 00 38.