Skip to main content
  • SMS Banking

    SMS Banking

    Dlaczego warto?

    możliwość indywidualnego ustalania progu kwotowego do generowania powiadomienia o zmianie stanu wolnych środków
    bezpośrednia i szybka metoda pozyskiwania informacji o zmianach na rachunku