O Banku

 • centrala1

  Bank Spółdzielczy w Kielcach należy do grona największych banków spółdzielczych w Polsce, działa na terenie całego kraju. Powstał w 1902 r. i jako Bank tworzący i kreujący proces przebudowy bankowości spółdzielczej w Polsce, działa z powodzeniem do dzisiaj, zajmując niekwestionowaną pozycję współtwórcy spółdzielczości polskiej. Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego działa 25 jednostek Banku. BS w Kielcach sukcesywnie powiększa sieć swoich placówek, dzięki czemu nasze usługi są dostępne dla coraz większej liczby klientów i obejmują coraz większe obszary regionu świętokrzyskiego. Dynamiczny rozwój Banku potwierdza zwiększająca się suma bilansowa. Poważny przyrost kapitałów Banku do 55 mln zł w ciągu kilku ostatnich lat pozwala nam samodzielnie i konkurencyjnie działać na rynku finansowym. Ponadto BS w Kielcach dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników gwarantującą szybkie i sprawne przeprowadzanie operacji bankowych poprzez rozległą sieć placówek Banku. Klientami Banku są zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz rolnicy indywidualni. Dynamicznie rozwija się również bankowość detaliczna. Wchodząc w drugie stulecie działalności Bank Spółdzielczy w Kielcach powiększa i aktualizuje stosownie do zmian zachodzących na rynku swoją ofertę produktów bankowych, podejmując te działania, które czynią Bank konkurencyjnym. Wdrożony jest pełen zakres działalności walutowo - dewizowej. W ofercie produktowej posiada dobrze rozwiniętą bankowość elektroniczną. Bank aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Wspiera działalność kulturalną i sportową, działalność charytatywną. Ściśle współpracuje z samorządami i władzami miast i gmin, na terenie których działa.

  Bank Spółdzielczy w Kielcach jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81.

 • SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KIELCACH
  wybranej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 marca 2018 r.

  1. Orkisz Krzysztof - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Domagalski Alfred - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Bartosiński Marek - Członek Rady
  4. Chabior Marian - Członek Rady
  5. Dulęba Ludwik - Członek Rady
  6. Falana Rafał - Członek Rady
  7. Głąb Władysław - Członek Rady
  8. Krupski Henryk - Członek Rady
  9. Kuliński Michał - Członek Rady
  10. Maj Stefan - Członek Rady
  11. Mazur Marian - Członek Rady
  12. Siemaszko Halina - Członek Rady
  13. Sipika Stanisław - Członek Rady
  14. Zacharz Jadwiga - Członek Rady

  SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KIELCACH od dnia 01 Lutego 2015 r.

  1. Stanisław Matejkiewicz - Prezes Zarządu
  2. Artur Radwański - Wiceprezes Zarządu
  3. Urszula Karpińska - Wiceprezes Zarządu
  4. Przemysław Sporek - Wiceprezes Zarządu
  5. Alicja Wrzoskiewicz - Wiceprezes Zarządu
 • Misją Banku Spółdzielczego w Kielcach jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych i profesjonalnych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku, społeczności lokalnej oraz udziałowców.

  Realizując usługi finansowe, w zgodzie z ideałami spółdzielczości, dąży do aktywizowania rozwoju środowiska lokalnego, głównie poprzez zaspokojenie potrzeb wszystkich swoich klientów oraz osób zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku.

 • lata 2011- 2015
  • "Gwarek Miedzianogórski" - wyróżnienie przyznawane przez Forum Inicjatyw Gospodarczych  za szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego Gminy Miedziana Góra - 2015r.
  • NOVATOR 2013 - "Innowacyjna inwestycja w usługach" - nagroda przyznawana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową - 2014r.
  • Godło Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw 2013 - "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców"- nagroda przyznana w 2014r.
  • „Świętokrzyska Wiktoria” - nagroda przyznawana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „Przedsiębiorczość” - 2012r.
  • „Laur Gospodarczy” nagroda Stowarzyszenia „Forum Pracodawców” - 2012r.
  • „Świętokrzyska Perła” wyróżnienie Wojewody Świętokrzyskiego 2012r.
  • „Solidny Partner Miasta Kielce” - Urząd Miasta Kielce 2012r.
  • „Oskar Spółdzielczości” - nagroda Krajowej Rady Spółdzielczej przyznana w 2012r.
  • Godło Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw 2011 - "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców"- nagroda przyznana w 2012r.
  lata 2006 - 2010
  • Znak jakości "Echa Dnia" - "NASZE DOBRE ŚWIĘTOKRZYSKIE" za Kredyt Pomostowy - 2009r.
  • Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka za wybitne osiągnięcia w działalności społeczno-gospodarczej - 2008r.
  • „Menedżer Spółdzielca” - wyróżnienie Krajowej Rady Spółdzielczej z 2008r.
  • Nagroda Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego "EuroFirma 2006"
  lata 2001 - 2005
  • Nagroda "ProEuropa 2005"
  • "Lider Regionu 2004" w kategorii Finanse i Ubezpieczenia
  • Wyróżnienie w "Rankingu Polskich Banków Spółdzielczych" Krajowego Związku Banków Spółdzielczych za rok 2002
  • Brylantowe "Skrzydła 2001" nagroda redakcji "Słowa Ludu"
  • Za zajęcie IX miejsca w rankingu "Najlepszy Polski Bank Spółdzielczy" - 2001r.
  lata 1996 - 2000
  • "Wyróżniający się Bank Spółdzielczy" konkurs Miesięcznika Finansowego "Bank" za rok 2000
  • Za zajęcie IX miejsca w rankingu "Najlepszy Polski Bank Spółdzielczy" - 2000r.
  • Wyróżnienie w "Rankingu Polskich Banków Spółdzielczych" Krajowego Związku Banków Spółdzielczych za rok 2000
  • "Złota Firma" Regionu Staropolskiego - 1996r.