Skip to main content
 • O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Kielcach należy do grona największych banków spółdzielczych w Polsce, działa na terenie całego kraju. Powstał w 1902 r. i jako Bank tworzący i kreujący proces przebudowy bankowości spółdzielczej w Polsce, działa z powodzeniem do dzisiaj, zajmując niekwestionowaną pozycję współtwórcy spółdzielczości polskiej. Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego działają 22 jednostki Banku.
Dynamiczny rozwój Banku potwierdza zwiększająca się suma bilansowa. Poważny przyrost kapitałów Banku w ciągu kilku ostatnich lat pozwala nam samodzielnie i konkurencyjnie działać na rynku finansowym. Ponadto BS w Kielcach dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników gwarantującą szybkie i sprawne przeprowadzanie operacji bankowych poprzez rozległą sieć placówek Banku. Klientami Banku są zarówno Jednostki Samorządu Terytorialnego, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz rolnicy indywidualni.
Bank Spółdzielczy w Kielcach stale powiększa i aktualizuje stosownie do zmian zachodzących na rynku swoją ofertę produktów bankowych, podejmując te działania, które czynią Bank konkurencyjnym. Wdrożony jest pełen zakres działalności walutowo - dewizowej. W ofercie produktowej posiada dobrze rozwiniętą bankowość elektroniczną.
Bank aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Wspiera działalność kulturalną i sportową, działalność charytatywną. Ściśle współpracuje z samorządami i władzami miast i gmin, na terenie których działa.

Bank Spółdzielczy w Kielcach jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81.

 

Przydatne informacje

Władze Banku

SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KIELCACH

wybranej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 kwietnia 2022 r.

 • Domagalski Alfred - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Domińczak Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Bartosiński Marek
 • Falana Rafał
 • Głąb Władysław
 • Krupski Henryk
 • Kuliński Michał
 • Piwko Karol
 • Rachtan Michał
 • Siemaszko Halina
 • Zacharz Jadwiga
 • Zdunek Zbigniew

SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KIELCACH

od dnia 29 czerwca 2021 r.

 • Urszula Karpińska - Prezes Zarządu
 • Artur Radwański - Wiceprezes Zarządu
 • Przemysław Sporek - Wiceprezes Zarządu
 • Alicja Wrzoskiewicz - Wiceprezes Zarządu
Misja Banku

Misją Banku Spółdzielczego w Kielcach jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych i profesjonalnych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku, społeczności lokalnej oraz udziałowców.

Realizując usługi finansowe, w zgodzie z ideałami spółdzielczości, dąży do aktywizowania rozwoju środowiska lokalnego, głównie poprzez zaspokojenie potrzeb wszystkich swoich klientów oraz osób zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku.