Terminarz Zebrań Grup Członkowskich

TERMINARZ SPOTKAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH ZA 2021 ROK
W GRUPACH CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KIELCACH
(14.02.-04.03.2022r.)

Terminarz Zebrań Grup Członkowskich