Skip to main content
 • Gwarancje i poręczenia
  #Gwarancje

  Gwarancje i poręczenia

  Bank udziela poręczeń i gwarancji w obrocie krajowym w złotych. Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.

  Gwarancję lub poręczenie można udzielić Zleceniodawcy, który spełnia następujące warunki:

  1. posiada rachunek bieżący – minimum 6 miesięcy w naszym Banku (w przypadku gdy okres jest krótszy niż 6 miesięcy w oparciu o historię rachunku z innego banku),
  2. posiada zdolność kredytową,
  3. jest osobą fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

  Przydatne informacje

  Gwarancje de minimis - Linia PLD

  de minimis miniatura

  W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji PLD (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej).

  Gwarancje de minimis - Linia KFG

  Z dniem 12.11.2018r. wprowadzona została do oferty Banku nowa gwarancja BGK de minimis w ramach linii PLD-KFG. Stanowi ona kontynuację gwarancji udzielanych przez Banki de minimis PLD, Spółdzielcze z Grupy BPS od 2013 roku.

  W ramach ww. gwarancji Bank Spółdzíelczyw Kielcach udziela mikroprzedsíębiorcom oraz małym í średnim przedsiębiorcom kredyty obrotowe i inwestycyjne, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  Kredyty obrotowe objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe. Kredyty inwestycyjne objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.

  Kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu wyliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na chwilę jej udzielenia na podstawie wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji, określonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie przekraczającego 60 % kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, nie może przekroczyć 5 milionów złotych.

  Jednostkowa gwarancja KFG udzielona jest na czas określony i obowiązuje na okres nie dłuższy niż:

  • 60 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,
  • 120 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego;

  i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

  Opłata prowizyjna z tytułu gwarancji będzie należna od 1 stycznia 2024 r (0,5% kwoty gwarancji). dla zmian kredytu i gwarancji albo gwarancji powodujących konieczność jej uiszczenia, jak również z tytułu okresów rocznych gwarancji przypadających od tego dnia.

   

  Centrala Banku Spółdzielczego w Kielcach

  ul. Złota 9
  25-015 Kielce
  tel: 41 367-00-00


  Placówki Banku

  Oddział w Bodzentynie 41 311-50-44/ 577-295-209
  Oddział w Chęcinach 41 315-10-24 / 577-295-205
  Filia w Nowinach 41 346-54-40 / 577-295-204
  Oddział w Dwikozach 15 831-14-03 / 577-295-220
  Oddział w Jędrzejowie 41 386-81-22/577-707-391
  Oddział w Kazimierzy Wielkiej 41 352-13-31 / 577-295-218
  Oddział w Kielcach 41 367-10-00
  Oddział w Kostomłotach II 41 303-16-11 / 577-295-202
  Oddział w Małogoszczu 41 385-52-38 / 577-295-210
  Filia w Sobkowie 41 387-10-18 / 577-295-208
  Oddział w Mniowie 41 373-70-09 / 577-295-203
  Oddział w Morawicy 41 311-41-40 / 577-295-207
  Oddział w Nagłowicach 41 381-45-94 / 577-295-211
  Filia w Oksie 41 380-80-11 / 577-295-225
  Oddział w Nowym Korczynie 41 377-11-41 / 577-295-213
  Punkt kasowy w Bejscach 41 350-11-76
  Filia w Opatowcu 41 351-80-04 / 577-295-217
  Oddział w Obrazowie 15 836-57-93 / 577-295-219
  Oddział w Opatowie 15 868-40-62 / 577-295-212
  Punkt Kasowy w Opatowie 15 868-40-64


  Inspektor Ochrony Danych

  Anna Stręk
  Inspektor Ochrony Danych
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.