Inwestycyjny zwykły

 • Jeżeli nie posiadasz wystarczających środków na zrealizowanie projektów inwestycyjnych złóż wniosek o kredyt inwestycyjny w naszym Banku. Kredyt możesz przeznaczyć na wszystkie przedsięwzięcia związane ze stworzeniem nowego, powiększeniem lub modernizacją istniejącego majątku trwałego. Finansujemy do 80% wartości inwestycji.

  Dla przedsięwzięć inwestycyjnych, których specyfika uniemożliwia ustalenie terminów i kwot uruchamiania poszczególnych transz, w szczególności dla przedsięwzięć budowlanych oferujemy kredyt inwestycyjny w ramach nieodnawialnej linii kredytowej. Uruchomienie kredytu może nastąpić maksymalnie w terminie 18 miesięcy – licząc od dnia pierwszego uruchomienia.

  • przeznaczenie na dowolny cel inwestycyjny związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • poprawa płynności – brak konieczności  angażowania własnych środków w długoterminowe przedsięwzięcia inwestycyjne
  • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
  • uruchomienie jednorazowo lub w transzach – w zależności od specyfiki finansowanego przedsięwzięcia
  • karencja w spłacie do 24 miesięcy
  • indywidualnie ustalane zabezpieczenie kredytu