Obrotowy w rachunku bieżącym

 • Tę formę kredytowania proponujemy tym klientom, którzy posiadają lub zadeklarują otwarcie rachunku bieżącego w naszym Banku. Kredyt można przeznaczyć na bieżące potrzeby wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również na spłatę zadłużenia w innych bankach lub instytucjach finansowych. Każdy wpływ na rachunek obniża wysokość kredytu, a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 25% rocznych przychodów wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrachunkowy oraz 25% obrotów na rachunku bieżącym w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku (klient nieposiadający rachunku w naszym Banku może przedstawić zaświadczenie o obrotach za okres ostatnich 12 miesięcy z innego banku).

  Istnieje również możliwość udzielenia kredytu dla nowych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy.

  • okres kredytowania do 2 lat, z możliwością odnowienia maksymalnie do 10 lat
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • dogodne formy zabezpieczeń
  • każdy wpływ na rachunek obniża wysokość kredytu, a odsetki liczone są od aktualnego zadłużenia
  • automatyczna spłata z bieżących wpływów na rachunek, nie potrzeba odrębnych dyspozycji spłaty