Obrotowy zwykły

 • Kredyt ten przeznaczony jest na realizowanie bieżących potrzeb finansowych Twojej firmy. Jeżeli chcesz poprawić płynność finansową, powiększyć kapitał obrotowy, spłacić zadłużenie w innych bankach lub instytucjach finansowych, sfinansować podatek VAT wynikający z poczynionych inwestycji – kredyt obrotowy to najlepszy sposób, aby zagwarantować swojej firmie dostęp do dodatkowych środków. Kredyt ten jest udzielany w rachunku kredytowym.

  • maksymalny okres kredytowania do 3 lat (maksymalny okres w przypadku finansowania podatku VAT wynosi 9 miesięcy)
  • elastyczne warunki spłaty
  • spłata w ratach uzgodnionych z kredytobiorcą, odsetki spłacane miesięcznie lub kwartalnie
  • przyjazne, nieskomplikowane procedury
  • szybka decyzja