Rachunek pomocniczy

  • Jeżeli realizujesz wiele projektów jednocześnie i potrzebujesz narzędzia do ich finansowego usystematyzowania – wybierz rachunek pomocniczy. Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z określonymi celami w prowadzonej działalności gospodarczej. To idealne rozwiązanie dzięki któremu wydatki i wszystkie rozliczenia będziesz mieć zawsze pod kontrolą.

    Rachunek pomocniczy możesz również otworzyć w jednej z czterech walut wymienialnych: EUR, USD, GBP, CHF.

    • przejrzystość i kontrola prowadzonych rozliczeń
    • możliwość otwarcia kilku rachunków w zależności od potrzeb
    • dostęp poprzez bankowość elektroniczną