Skip to main content
 • Karta płatnicza

  Karta płatnicza

  Dlaczego warto?

  bezpieczne płatności w sklepach i internecie
  płatności zbliżeniowe telefonem lub zegarkiem

  VISA

  W ofercie Banku znajdują się dwie karty płatnicze wydawane do rachunków bieżących:

  • prowadzonych w złotych - Visa Business Debetowa
  • prowadzonych w Euro - Visa Business Walutowa Euro

  MasterCard

  W ofercie Banku znajduje się karta płatnicza wydawana do rachunków bieżących MasterCard Business PayPass.

   

  Przydatne informacje

  Zasady bezpieczeństwa związane z kartami płatniczymi
  • Nie przechowuj swojego kodu PIN razem z kartą. Chroń kod PIN przed nieupoważnionymi osobami. Najlepiej nauczyć się go na pamięć lub zapisać w sposób nie sugerujący jego przeznaczenia w sytuacji, gdy nie jesteś w stanie zapamiętać go. Nie przechowuj swojego numeru PIN zapisanego w telefonie komórkowym lub w portfelu.
  • Nie udostępniaj swoich kart płatniczych osobom nieuprawnionym np. członkom rodziny lub znajomym, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  • W przypadku stwierdzenia utraty karty, jej użycia przez inną osobę lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do karty przez inną osobę, najważniejsze jest zastrzeżenie karty, które spowoduje jej zablokowanie na zawsze. Jeśli doszło do takiej sytuacji - nie zwlekaj - skontaktuj się z Bankiem natychmiast.
  • Nie ujawniaj osobom nieuprawnionym poufnych danych karty takich, jak: numer karty, data ważności, trzycyfrowy kod CVV2/CVC2. W szczególności nie pozwalaj na wykonywanie kserokopii Twojej karty przez kogokolwiek.
  • Niezwłocznie po otrzymaniu karty podpisz ją na pasku podpisu, znajdującym się na rewersie, zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.
  • Sprawdzaj zestawienia transakcji kartowych otrzymywanych z banku w formie wyciągu lub poprzez bankowość internetową. W ten sposób możesz wykryć, że złodziej skopiował Twoją kartę i używa jej do oszustw. Dodatkowo w usłudze SMSBanking możesz ustawić powiadomienia dotyczące transakcji kartowych.
  • W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:
   • telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
   • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
   • osobiście w placówce Banku,
   • za pośrednictwem portalu kartowego.

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

  Bezpieczeństwo płatności internetowych

  W celu poprawy jakości świadczonych usług wszystkim użytkownikom kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Kielcach oraz Zrzeszenia BPS został udostępniony internetowy portal kartowy o nazwie Kartosfera. Portal dostępny jest pod adresem internetowym: https://www.kartosfera.pl/Za pośrednictwem portalu można dokonywać następujących czynności:

  • zmieniać kod PIN karty,
  • zastrzegać kartę,
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure.

  Zabezpieczenie 3D Secure to sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na numer telefonu, który Klient zadeklarował we wniosku złożonym w placówce Banku. Kod 3D Secure stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

  Z dniem 1 kwietnia 2015 r., wszystkie karty płatnicze naszego Banku zostaną objęte zabezpieczeniem 3D Secure. Zabezpieczenie dotyczy wyłącznie płatności internetowych przeprowadzanych przy użyciu karty płatniczej.

  Aby móc wykorzystywać kartę płatniczą do realizacji płatności internetowych od 1 kwietnia 2015 r. należy zarejestrować się na portalu internetowym Kartosfera i uaktywnić zabezpieczenie 3D Secure dla karty.

  W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  • w oknie logowania wybrać opcję „Zarejestruj się”;
  • podać numer PESEL;
  • w przypadku wyświetlenia komunikatu „Prosimy o kontakt z placówką sprzedażową Banku w celu zdefiniowania telefonu do rejestracji w portalu kartowym” lub gdy wyświetlony na portalu numer telefonu nie jest prawidłowy prosimy o kontakt z placówką banku prowadzącą rachunek, w celu aktualizacji danych;
  • potwierdzić zgodność zaprezentowanego przez portal numeru telefonu komórkowego z numerem zadeklarowanym w Banku. Na ten numer zostanie wysłane SMS-em hasło do pierwszego logowania;
  • wpisać otrzymane hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Niewykonanie w/w czynności związanych z rejestracją na portalu Kartosfera i aktywowaniem zabezpieczenia SD Secure oznaczać będzie brak możliwości dokonywania transakcji internetowych przy użyciu karty płatniczej od 1 kwietnia 2015 roku.

  W przypadku wątpliwości związanych z niniejszym pismem prosimy o kontakt z placówką Banku prowadzącą rachunek.

  Limity do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

  Transakcje internetowe

  Pojedyncza transakcja internetowa

  100 PLN

  Suma transakcji internetowych

  400 PLN

  Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

  5

  Płatności zbliżeniowe

  Do czego służy karta zbliżeniowa?
  Karta zbliżeniowa posiada wszystkie cechy standardowej karty debetowej. Można nią dokonywać transakcji bezgotówkowych w punktach akceptujących karty płatnicze na całym świecie, wypłacać pieniądze z bankomatu lub płacić za zakupy w Internecie. Dodatkowo posiada funkcjonalność - płatność zbliżeniową, która pozwala na wygodne opłacenie drobnych zakupów – szybciej niż gotówką i bez użycia kodu PIN do kwoty 30 zł. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 30 zł wymagają podania kodu PIN.
  Karta, którą można płacić zbliżeniowo jest oznaczona symbolem:  symbol zblizeniowoscTransakcji kartą zbliżeniową można dokonać w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w czytniki zbliżeniowe.
  Czytniki zbliżeniowe oznaczone są symbolem: symbol zblizeniowosc2

  Jak aktywować kartę zbliżeniową?

  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl, aktywacji dokonuje właściciel karty,
  • za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00, aktywacji dokonuje właściciel karty,
  • aktywacja przez pracownika Banku.

  Jak płacić zbliżeniowo?

  • poinformuj sprzedawcę, ze chcesz zapłacić zbliżeniowo,
  • kiedy na czytniku pojawi się kwota do zapłaty sprawdź ją i, jeśli jest poprawna, zbliż kartę do czytnika w oznaczonym miejscu.
   Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyświetli się komunikat, że płatność została przyjęta.

  Czy można wyłączyć funkcjonalność zbliżeniową?
  Tak. W Oddziale Banku lub za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl.

  Czy płatności kartą zbliżeniową są bezpieczne?
  Tak. Umieszczony w karcie mikroprocesor zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy płatności zbliżeniowej karta aktywuje się tylko na kilka sekund na wyraźne polecenie terminala płatniczego i działa jedynie w bardzo niewielkiej odległości od czytnika (do 5 cm). Nie jest możliwe przechwycenie informacji przekazywanych tą drogą. Dodatkowo płacąc zbliżeniowo nie przekazujesz karty sprzedawcy – masz ją cały czas przy sobie.

  Czy nie ma niebezpieczeństwa, że za tę samą transakcję zapłacę dwa razy?
  Nie. Wszystkie terminale działają zgodnie z zasadą "jedna transakcja jedną kartą", to znaczy informacje z karty są odczytywane tylko raz w trakcie dokonywania transakcji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że każda transakcja musi zostać zakończona lub anulowana, zanim będzie możliwe dokonanie kolejnej.

  Czy nie ma ryzyka, że kartą zbliżeniową przypadkowo zapłacę za nie swoje zakupy?
  Nie. Karta z funkcjonalnością zbliżeniową sama z siebie nie wysyła jakichkolwiek informacji. W portfelu użytkownika pozostaje "bezczynna". Przy płatnościach zbliżeniowych mikroprocesor na karcie aktywuje się na kilka sekund dopiero wtedy, gdy otrzyma sygnał ze strony czytnika kart zbliżeniowych. Sam czytnik też pozostaje "bezczynny" – aktywuje się na krótką chwilę na polecenie terminala płatniczego po tym, jak sprzedawca wprowadzi kwotę konkretnej transakcji.

  Aktywacja karty

  Aby aktywować kartę należy wejść na stronę: https://www.kartosfera.pl/FrontWeb/#!/login i postępować zgodnie z załączonymi poniżej instrukcjami:

  Informacja o transakcjach kartą w krajach Unii Europejskiej

  Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 roku w przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku Posiadacza/Użytkownika karty, Bank będzie przesyłał Posiadaczowi/ Użytkownikowi karty wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Posiadacza/Użytkownika karty w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana będzie w odniesieniu do każdej karty wydanej do rachunku. Wprowadzenie w/w funkcjonalności jest wymogiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

  Centrala Banku Spółdzielczego w Kielcach

  ul. Złota 9
  25-015 Kielce
  tel: 41 367-00-00


  Placówki Banku

  Oddział w Bodzentynie 41 311-50-44/ 577-295-209
  Oddział w Chęcinach 41 315-10-24 / 577-295-205
  Filia w Nowinach 41 346-54-40 / 577-295-204
  Oddział w Dwikozach 15 831-14-03 / 577-295-220
  Oddział w Jędrzejowie 41 386-81-22/577-707-391
  Oddział w Kazimierzy Wielkiej 41 352-13-31 / 577-295-218
  Oddział w Kielcach 41 367-10-00
  Oddział w Kostomłotach II 41 303-16-11 / 577-295-202
  Oddział w Małogoszczu 41 385-52-38 / 577-295-210
  Filia w Sobkowie 41 387-10-18 / 577-295-208
  Oddział w Mniowie 41 373-70-09 / 577-295-203
  Oddział w Morawicy 41 311-41-40 / 577-295-207
  Oddział w Nagłowicach 41 381-45-94 / 577-295-211
  Filia w Oksie 41 380-80-11 / 577-295-225
  Oddział w Nowym Korczynie 41 377-11-41 / 577-295-213
  Punkt kasowy w Bejscach 41 350-11-76
  Filia w Opatowcu 41 351-80-04 / 577-295-217
  Oddział w Obrazowie 15 836-57-93 / 577-295-219
  Oddział w Opatowie 15 868-40-62 / 577-295-212
  Punkt Kasowy w Opatowie 15 868-40-64


  Inspektor Ochrony Danych

  Anna Stręk
  Inspektor Ochrony Danych
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.