Kredyt gotówkowy FILAR

  • Na dowolny cel
  • Proste procedury – krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
  • Okres kredytowania – od 1 roku do 15 lat
  • Możliwość zabezpieczniea nieruchomością niemieszkalną
  • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsumenckiego – kredytu gotówkowego FILAR na dzień 02 marca 2022 roku: całkowita kwota kredytu 550 000,00 zł; okres kredytowania: 90 miesięcy; oprocentowanie kredytu 6,60% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,35 %) i marży Banku w wysokości 4,25 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,86 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 155 072,86 zł, w tym: opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu 3,00 % kwoty kredytu 16 500,00 zł. suma odsetek w całym okresie kredytowania: 137 833,86 zł, koszty prowadzenia rachunku 720,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania) oraz podatki i marże 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 705 072,86 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 9 194,22 zł, ostatnia spłata w wysokości 6 145,37 zł.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Kalkulacje zostały dokonane na dzień 02.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.