Kredyt mix

Kredyt gotówkowy na dowolny cel z możliwością spłaty innych kredytów

  • do 100 000 zł
  • do 10 lat
  • zabezpieczenie weksel własny in blanco

Szczegóły w placówkach Banku


 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu konsumenckiego – kredytu gotówkowego MIX na dzień 30 kwietnia 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł, udzielonego na okres 48 miesięcy, z oprocentowaniem zmiennym 4,97 % w skali roku wynosi 5,92%. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami szacunkowo wynosi 6.215,63 zł, w tym: opłata przygotowawcza 750,00 zł, koszt odsetek 5.081,63 zł, koszty prowadzenia rachunku 384,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 56.215,63 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 1.252,56 zł, ostatnia spłata w wysokości 1.045,93 zł.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.