Kredyt mix

Kredyt gotówkowy na dowolny cel z możliwością spłaty innych kredytów

  • do 100 000 zł
  • do 10 lat
  • zabezpieczenie weksel własny in blanco

Szczegóły w placówkach Banku


Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsumenckiego – kredytu gotówkowego MIX na dzień 25 lutego 2022 roku: całkowita kwota kredytu 30 000,00 zł; okres kredytowania 48 miesięcy; oprocentowanie kredytu 7,22% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 2,43 %) i marży Banku w wysokości 4,79 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,81%. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 5 101,08 zł, w tym: opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu 1,00 % kwoty kredytu 300,00 zł, suma odsetek w całym okresie kredytowania 4 417,08 zł, koszty prowadzenia rachunku 384,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 35 101,08 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 791,16 zł, ostatnia spłata w wysokości 628,83 zł.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.