Kredyt Okazjonalny

  • Na dowolny cel
  • Okres kredytowania do 60 miesięcy
  • Bez poręczyciela
  • Oprocentowanie stałe
  • Raty stałe lub malejące
  • Wcześniejsza spłata w dowolnym momencie i bez prowizji
  • Możliwość wyboru dnia spłaty raty

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsumenckiego – kredytu okazjonalnego na dzień 25 lutego 2022 roku: całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł; okres kredytowania 48 miesięcy; oprocentowanie kredytu według stopy stałej 7,20 % w skali roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,33 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 9 725,42 zł, w tym: opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu 4,00 % kwoty kredytu 2 000,00 zł, suma odsetek w całym okresie kredytowania 7 341,42 zł, koszty prowadzenia rachunku 384,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 59 725,42 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 1 317,67 zł, ostatnia spłata w wysokości 1 048,04 zł.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.