Kredyt w ROR

  • Udzielenie kredytu na podstawie 3-miesięcznych wpływów na rachunek lub historii w innym banku za okres ostatnich 3 miesięcy
  • Każdy wpływ środków na rachunek obniża stan zadłużenia i umożliwia jednocześnie ponowne wykorzystanie kredytu do ustalonej pierwotnie górnej granicy
  • Automatyczne odnowienie na kolejny okres
  • Odsetki pobierane raz w miesiącu od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsumenckiego – kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na dzień 25 lutego 2022 roku: całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł; okres kredytowania 12 miesięcy; oprocentowanie kredytu według stopy stałej 7,20 % w skali roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,70 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 339,67 zł, w tym: opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu 1,00 % kwoty kredytu 50,00 zł, suma odsetek w całym okresie kredytowania 193,67 zł, koszty prowadzenia rachunku 96,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 5 339,67 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 444,25 zł, ostatnia spłata w wysokości 419,22 zł.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.