Kredyt w ROR

  • Udzielenie kredytu na podstawie 3-miesięcznych wpływów na rachunek lub historii w innym banku za okres ostatnich 3 miesięcy
  • Każdy wpływ środków na rachunek obniża stan zadłużenia i umożliwia jednocześnie ponowne wykorzystanie kredytu do ustalonej pierwotnie górnej granicy
  • Automatyczne odnowienie na kolejny okres
  • Odsetki pobierane raz w miesiącu od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu konsumenckiego – kredytu okazjonalnego na dzień 02 marca 2021 roku w kwocie 50.000, 00 zł, udzielonej na okres 48 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 7,20 % w skali roku wynosi 9,84 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami szacunkowo wynosi 9.747,02 zł, w tym: opłata przygotowawcza 2000,00 zł, koszt odsetek 7.363,02 zł, koszty prowadzenia rachunku 384,00,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 59.747,02 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 1.347,26 zł, ostatnia spłata w wysokości 1.047,42 zł.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.