Uniwersalny kredyt hipoteczny

  • Na dowolny cel
  • Proste procedury – krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
  • Okres kredytowania – od 1 roku do 15 lat
  • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę

Wyliczenia reprezentatywne dla konsumenckiego kredytu hipotecznego – Uniwersalnego kredytu hipotecznego na dzień 02 marca 2022 roku: całkowita kwota kredytu 190 000,00 zł; okres kredytowania 90 miesięcy; oprocentowanie kredytu 6,60 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,35 %) i marży Banku w wysokości 4,25 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,95 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 54 054,32 zł, w tym: opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu 3,00 % kwoty kredytu wynosząca 5 700,00 zł, suma odsetek w całym okresie kredytowania 47 615,32 zł, koszty prowadzenia rachunku 720,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania)  oraz podatki i marże 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 244 054,32 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 3 176,25 zł, ostatnia spłata w wysokości 2 122,94 zł.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie