Komunikat w sprawie powołania Urszuli Karpińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16.04.2021 r., Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kielcach z dniem 29 czerwca 2021 r. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Urszulę Karpińską.