Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach

W dniu 25.06.2021 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach.
W posiedzeniu uczestniczyło 65 Delegatów oraz zaproszeni goście: Pan Artur Adamczyk - Prezes Zarządu Banku BPS S.A, Pan prof. dr hab. Andrzej Pawlik – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Pan Sławomir Czopur – Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie, Pani Krystyna Majerczyk - Żabówka - Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Pan Paweł Minkin - przedstawiciel Związku Banków Polskich, Pan Stanisław Michalski – Prezes Zarządu Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
Przedstawiciele pozytywnie ocenili działalność Banku oraz udzielili absolutorium Zarządowi Banku.
Zaproszeni goście podkreślili znaczącą rolę Banku w umacnianiu sektora bankowości spółdzielczej.

IMG 2517  2   IMG 2550
 IMG 2565  mz  IMG 2554