Podsumowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 09.06.2022 r w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Kielcach, odbyło się podsumowanie XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

W uroczystym podsumowaniu udział wzięli laureaci olimpiady wraz z opiekunami,  przedstawiciele oddziału kieleckiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach – Urszula Karpińska.

W tegorocznej edycji laureatami  na szczeblu wojewódzkim zostali:

Mateusz Pańtak - VI  Liceum Ogólnokształcące  w Kielcach
Szymon Szmit - II Liceum Ogólnokształcące w Końskich
Aleksandra Płońska -Technikum nr 1 w Jędrzejowie.