Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach

W dniu 18.04.2022 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach. W posiedzeniu uczestniczyło 55 Delegatów oraz zaproszeni goście: Pan Artur Adamczyk - Prezes Zarządu Banku BPS S.A, Pan prof. dr hab. Andrzej Pawlik – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Pan Sławomir Czopur – Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie, Pan Stanisław Michalski – Prezes Zarządu Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach. Przedstawiciele pozytywnie ocenili działalność Banku oraz udzielili absolutorium Zarządowi Banku. Zaproszeni goście podkreślili znaczącą rolę Banku w umacnianiu sektora bankowości spółdzielczej.

Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru Rady Nadzorczej w następującym składzie:

 1. Domagalski Alfred - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Domińczak Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Bartosiński Marek
 4. Falana Rafał
 5. Głąb Władysław
 6. Krupski Henryk
 7. Kuliński Michał
 8. Piwko Karol
 9. Rachtan Michał
 10. Siemaszko Halina
 11. Zacharz Jadwiga
 12. Zdunek Zbigniew

IMG 2939

Alfred Domagalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach

IMG 2924

Urszula Karpińska - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

IMG 2955

Artur Adamczyk - Prezes Zarządu Banku BPS S.A.

IMG 2959

Sławomir Czopur – Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie

IMG 2978

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach

IMG 2888

Odznaczenie dla zasłużonego pracownika wręcza Stanisław Matejkiewicz Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

IMG 2894

IMG 2904

Odznaczeni pracownicy Banku Spółdzielczego w Kielcach