Skip to main content

Usługi dewizowe

 • Bank Spółdzielczy w Kielcach oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym:

  Polecenie przelewu SEPA - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy Odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (Single Euro Payments Area) rozumianego zgodnie z Dyrektywą w sprawie Usług Płatniczych jako obszar, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro, zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.

  Wykaz Banków należących do SEPA znajdziesz tutaj: WYKAZ BANKÓW SEPA.

  Polecenie przelewu TARGET - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2.

  Polecenie wypłaty- usługa płatnicza niespełniająca warunków polecenia przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej polegająca na dokonaniu przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta), w tym polecenia przelewu w walucie obcej.

  Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwianiu przekazaniu środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.

  Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata jest możliwa dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i TARGET2.
  Przekazy mogą być realizowane w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski).
  Przy przekazach od równowartości 20 000,00 zł można negocjować kursy walut.

 • Forma rozliczeń w handlu zagranicznym, polecana szczególnie eksporterom.
  Działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego klienta (zleceniodawcy), we własnym imieniu zobowiązuje się do wypłaty beneficjentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, kwoty akredytywy, jeżeli spełnione zostaną warunki akredytywy.


  Korzyści:

  • bezpieczeństwo – sprzedający (eksporter) ma pewność, że po spełnieniu wymogów akredytywy otrzyma należność, a kupujący (importer), że zapłata nastąpi dopiero po spełnieniu przez sprzedającego określonych warunków akredytywy,
  • wygoda – po otwarciu akredytywy odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów oraz dokonanie płatności przejmują na siebie banki eksportera i importera,
  • szybkość – do obsługi akredytywy wykorzystywany jest system SWIFT,
  • możliwość odroczenia płatności.
 • Tę formę rozliczeń w handlu zagranicznym polecamy w szczególności importerom.
  Bank działający na zlecenie sprzedającego (eksportera) zobowiązuje się do wydania kupującemu (importerowi) określonych dokumentów handlowych i/lub finansowych. Dokumenty handlowe mogą być wydane w zamian za zapłatę przez kupującego określonej w zleceniu kwoty lub zabezpieczenie tej zapłaty poprzez akceptację weksla trasowanego lub wystawienie weksla własnego.

  Korzyści:

  • ograniczenie ryzyka – umożliwia dokonanie zapłaty dopiero w momencie nadejścia towaru,
  • niskie koszty – niższe opłaty niż przy akredytywie; importer nie musi angażować swoich środków finansowych przed realizacją kontraktu,
  • prosta procedura – mniej skomplikowana forma zapłaty niż akredytywa,
  • odroczenie płatności – płatność może być odroczona do czasu otrzymania towaru lub terminu zapadalności zaakceptowanego weksla trasowanego.
 • W realizacji zleceń w obrocie dewizowym należy podawać Kod BIC (SWIFT) Banku BPS: POLUPLPR

Centrala Banku Spółdzielczego w Kielcach

ul. Złota 9
25-015 Kielce
tel: 41 367-00-00


Placówki Banku

Oddział w Bodzentynie 41 311-50-44/ 577-295-209
Oddział w Chęcinach 41 315-10-24 / 577-295-205
Filia w Nowinach 41 346-54-40 / 577-295-204
Oddział w Dwikozach 15 831-14-03 / 577-295-220
Oddział w Jędrzejowie 41 386-81-22/577-707-391
Oddział w Kazimierzy Wielkiej 41 352-13-31 / 577-295-218
Oddział w Kielcach 41 367-10-00
Oddział w Kostomłotach II 41 303-16-11 / 577-295-202
Oddział w Małogoszczu 41 385-52-38 / 577-295-210
Filia w Sobkowie 41 387-10-18 / 577-295-208
Oddział w Mniowie 41 373-70-09 / 577-295-203
Oddział w Morawicy 41 311-41-40 / 577-295-207
Oddział w Nagłowicach 41 381-45-94 / 577-295-211
Filia w Oksie 41 380-80-11 / 577-295-225
Oddział w Nowym Korczynie 41 377-11-41 / 577-295-213
Punkt kasowy w Bejscach 41 350-11-76
Filia w Opatowcu 41 351-80-04 / 577-295-217
Oddział w Obrazowie 15 836-57-93 / 577-295-219
Oddział w Opatowie 15 868-40-62 / 577-295-212
Punkt Kasowy w Opatowie 15 868-40-64


Inspektor Ochrony Danych

Anna Stręk
Inspektor Ochrony Danych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.