Kredyt Mieszkaniowy

  • Proste procedury – krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
  • Udział kredytu w finansowaniu kosztów inwestycji – do 80%
  • Okres kredytowania – do 25 lat
  • Możliwość rozliczania kosztów budowy kosztorysem powykonawczym
  • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę
  • Odsetki pobierane raz w miesiącu od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na dzień 04 marca 2021 r.: całkowita kwota kredytu: 162.000,00 zł; okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 3,36% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 3,15 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 3,72 %. Równa rata miesięczna: 1.147,27 zł. Całkowity koszt kredytu 49.188,03 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 44.508,03 zł, opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 3.240,00 zł, koszty prowadzenia rachunku 1.440,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania) oraz podatki i marże: 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 211.188,03 zł.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.