Kredyt Mieszkaniowy

  • Proste procedury – krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
  • Udział kredytu w finansowaniu kosztów inwestycji – do 80%
  • Okres kredytowania – do 25 lat
  • Możliwość rozliczania kosztów budowy kosztorysem powykonawczym
  • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę
  • Odsetki pobierane raz w miesiącu od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu

Wyliczenia reprezentatywne dla konsumenckiego kredytu hipotecznego – kredytu mieszkaniowego na dzień 02 marca 2022 roku: całkowita kwota kredytu 200 000,00 zł;  okres kredytowania 270 miesięcy; oprocentowanie kredytu 5,50 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,35 %) i marży Banku w wysokości 3,15 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 6,07 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami  i prowizjami 130 503,40 zł, w tym: opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu 2,00 % kwoty kredytu 4 000,00 zł, suma odsetek w całym okresie kredytowania 124 324,40 zł, koszty prowadzenia rachunku 2 160,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania) oraz podatki i marże 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu  i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 330 503,40 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 1 975,19 zł, ostatnia spłata w wysokości 744,20 zł.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.