Skip to main content

Kredyt moje M - okazja

Złóż wniosek o „Konsumencki kredyt hipoteczny – kredyt mieszkaniowy ” w okresie 01 grudnia 2023 roku – 29 lutego 2024 roku.

Dla Klientów posiadających lub zawierających umowę na "Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy" i "Kartę płatniczą Visa Classic debetowa" przy wkładzie własnym powyżej 50 %
niższe oprocentowanie kredytu o 0,75 p.p. w całym okresie kredytowania!

Opłata przygtowawcza 0 zł!

W pierwszym roku obowiązywania umowy o kredyt marża kredytu, zostanie obniżona do wysokości 0,00 p.p.

Szczegółowe informacje w Placówkach Banku i "Regulaminie akcji".


Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego, całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – w ramach kampanii „Moje M” w dniach 01.12.2023 do 29.02. 2024 roku dla Klientów posiadających:
- wkład własny przekraczający 50 % kwoty kredytu,
- ROR oraz kartę płatniczą,
opłata przygotowawcza w wysokości 0 zł, marża w wysokości 0,00 p.p. w pierwszym roku obowiązywania Umowy, w kolejnych latach obowiązywania Umowy marża 1,65p.p. (na warunkach określonych w Regulaminie kampanii reklamowej Banku Spółdzielczego w Kielcach „Moje M”).
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na dzień 21 listopada 2023 r.: całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 270 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 7,64 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,99 %) i marży Banku w wysokości 1,65 p.p.(w pierwszym roku obowiązywania Umowy marża
w wysokości 0,00 p.p., w kolejnych latach obowiązywania Umowy marża 1,65 p.p.. Opłata przygotowawcza w wysokości 0,00 zł dla Klienta posiadającego wkład własny przekraczający 50 % kwoty kredytu. Kredyt bez dodatkowego zabezpieczenia w formie cesji z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, dla Klienta posiadającego ROR oraz kartę płatniczą.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 7,99 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 173.501,78 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 169.432,78 zł, opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu wynosząca 0 zł, koszty prowadzenia rachunku 2.160,00 zł - koszty ponoszone w całym okresie kredytowania, koszty związane z kartą płatniczą 1.890,00 zł - koszty ponoszone w całym okresie kredytowania oraz podatki i marże: 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi: 373.501,78 zł.
Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 1 725,60 zł, ostatnia spłata w wysokości 745,08 zł. Następujące koszty nie są znane kredytodawcy, albowiem Bank Spółdzielczy w Kielcach nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla Kredytobiorcy, w związku z czym nie są ujęte w RRSO:
1) koszt wyceny nieruchomości;
2) koszt ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.