Skip to main content

Kredyt moje M - okazja

Złóż wniosek o „Konsumencki kredyt hipoteczny – kredyt mieszkaniowy ” w okresie 01 marca 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku.

Dla Klientów posiadających lub zawierających umowę na "Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy" i "Kartę płatniczą Visa Classic debetowa" przy wkładzie własnym powyżej 50 %
niższe oprocentowanie kredytu o 0,75 p.p. w całym okresie kredytowania!

Opłata przygtowawcza 0 zł!

W pierwszym roku obowiązywania umowy o kredyt marża kredytu, zostanie obniżona do wysokości 0,00 p.p.

Szczegółowe informacje w Placówkach Banku i "Regulaminie akcji".


Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego, całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – w ramach planowanej kampanii w dniach 01.03. 2024 do 31.12.2024 roku dla Klientów posiadających:
- wkład własny przekraczający 50 % kwoty kredytu,
- ROR oraz kartę płatniczą,
opłata przygotowawcza w wysokości 0 zł, marża w wysokości 0,00 p.p. w pierwszym roku obowiązywania Umowy, w kolejnych latach obowiązywania Umowy marża 1,65p.p. (na warunkach określonych w Regulaminie kampanii reklamowej Banku Spółdzielczego w Kielcach „Moje M”).
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na dzień 16 lutego 2024 r.: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 zł; okres kredytowania: 198 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 7,50 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85 %) i marży Banku w wysokości 1,65 p.p. (w pierwszym roku obowiązywania Umowy marża w wysokości 0,00 p.p., w kolejnych latach obowiązywania Umowy marża 1,65 p.p.). Opłata przygotowawcza w wysokości 0,00 zł dla Klienta posiadającego wkład własny przekraczający 50 % kwoty kredytu. Kredyt bez dodatkowego zabezpieczenia w formie cesji z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, dla Klienta posiadającego ROR oraz kartę płatniczą.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 7,67 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 220 633,09 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:
217 644,09 zł, opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu wynosząca 0 zł, koszty prowadzenia rachunku 1 584,00 zł - koszty ponoszone w całym okresie kredytowania, koszty związane z kartą płatniczą 1.386,00 zł - koszty ponoszone w całym okresie kredytowania oraz podatki i marże: 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi: 520 633,09 zł.
Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 2 366,16 zł, ostatnia spłata w wysokości 2 440,05 zł.
Następujące koszty nie są znane kredytodawcy, albowiem Bank Spółdzielczy w Kielcach nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla Kredytobiorcy, w związku z czym nie są ujęte w RRSO:
1) koszt wyceny nieruchomości;
2) koszt ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku.
Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Kalkulacje zostały dokonane na dzień 16.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć . Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.