Strona Główna

Moje M kampania II

 14 07 baner gwna

 

Złóż wniosek o „Konsumencki kredyt hipoteczny – kredyt mieszkaniowy” w okresie 14 lipca 2022 roku – 31 października 2022 roku.

Dla Klientów posiadających lub zawierających umowę na "Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy" i "Kartę płatniczą Visa Classic debetowa" przy wkładzie własnym powyżej 50 %
Marża kredytu w pierwszym roku kredytowania 0,00 p.p.
niższe oprocentowanie kredytu o 0,75 p.p. w całym okresie kredytowania!
OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA 0 ZŁ!

Dla Klientów posiadających lub zawierających umowę na "Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy" i "Kartę płatniczą Visa Classic debetowa" przy wkładzie własnym poniżej 50 %
Marża kredytu w pierwszym roku kredytowania 0,00 p.p.
niższe oprocentowanie kredytu o 0,50 p.p. w całym okresie kredytowania!
OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA 0 ZŁ!

Szczegółowe informacje w:

Placówkach Banku

i "Regulaminie akcji".


Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego, całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – w ramach planowanej kampanii w dniach 14.07 do 31.10 2022 roku – marża niższa o 0,75 p.p oraz w pierwszym roku obowiązywania Umowy marża w wysokości 0,00 p.p. oraz opłata przygotowawcza w wysokości 0 zł dla Klientów posiadających wkład własny przekraczający 50 % kwoty kredytu – dla Klienta posiadającego ROR oraz kartę płatniczą: Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na dzień 14 lipca 2022 r.: całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł; okres kredytowania: 270 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 8,50 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,85 %) i marży Banku w wysokości 1,65 p.p.. W pierwszym roku obowiązywania Umowy marża w wysokości 0,00 zł. Opłata przygotowawcza w wysokości 0,00 zł. Kredyt bez dodatkowego zabezpieczenia w formie cesji z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, dla Klienta posiadającego ROR oraz kartę płatniczą. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 8,92 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 192.971,70 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 188.902,70 zł, opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu wynosząca 0 zł, koszty prowadzenia rachunku 2.160,00 zł - koszty ponoszone w całym okresie kredytowania, koszty związane z kartą płatniczą 1.890,00 zł -koszty ponoszone w całym okresie kredytowania oraz podatki i marże: 19,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi: 392.971,70 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 1 904,50 zł, ostatnia spłata w wysokości 746,09 zł.
Następujące koszty nie są znane kredytodawcy, albowiem Bank Spółdzielczy w Kielcach nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla Kredytobiorcy, w związku z czym nie są ujęte w RRSO: 1) koszt wyceny nieruchomości; 2) koszt ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku. Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.